• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Biuro Drogowe/Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.

Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Zezwolenie na lokalizację zjazdu, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi

II. Wydział realizujący:

Biuro Drogowe

III. Osoba prowadząca sprawę:

Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

IV. Wymagane dokumenty:

- wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr ............ (Wypis z rejestru gruntów)
- wypis z ewidencji gruntow dla dzialek drogowych objętych wnioskiem
- mapa w skali 1:500 z oznaczoną lokalizacją zjazdu (2 egzemplarze)
- kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela działki jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z orygianłem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnitwo w kwocie 17 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń)

V. Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postęwpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm).

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

VII. Opłaty

Decyzja na lokalizację zjazdu publicznego 82 zł (przed odbiorem decyzji)

VIII. Miejsce składania wniosku:

: Urząd Miejski w Bieruniu - Bieruń, Rynek 14 .

IX. Uwagi:

Brak

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD I
pdf 2018-12-17 I GKD zjazdy 1.2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
I GKD zjazdy 1.2.pdf 439.35KB zobacz
pdf 2018-12-17 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU, PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Z DROGI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU, PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Z DROGI 439.32KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2015-11-16 06:50
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry