• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w ramach ogłoszonych przez Gminę Bieruń postępowań o udzielenie zamówień publicznych mogą składać oferty w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminach wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia danego postępowania przetargowego po uprzednim kontakcie telefonicznycm z: Kancelarią Urzędu Miejskiego w Bierniu, nr telefonu: (32) 708 09 10 lub Biurem Zamówień Publicznych, nr telefonu (32) 708 09 23

Informujemy równocześnie, iż otwarcia ofert realizowane będą bez fizycznej obecności zaineresowanych osób, a z każdego otwarcia zapewniona będzie transmisja online, z uprzednim podaniem linku do transmisji.

Uwaga!
Wszystkie zamówienia publiczne opublikowane przed dniem 10.12.2019r. znajdują się pod adresem https://archiwumbip.bierun.pl/zamowienia_publiczne/index.html

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-12 10:56
Aktualizacja publikacji
Bednarczyk Dawid 2022-08-30 14:47
Wytworzenie publikacji
Dawid Bednarczyk 2022-08-30 14:47
Zatwierdzenie
Adam Bielas 2022-08-30 14:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
16614
do góry