• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu jest udostępniana:

  1. na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu - www.bierun.pl,
  2. na wniosek ustny,
  3. na wniosek pisemny - pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub faksu.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, zgodnie ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę, może być przekazana ustnie lub pisemnie (na papierze, na elektronicznym nośniku danych lub za pomocą poczty elektronicznej, lub elektronicznej skrzynki podawczej).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja_publiczna
pdf 2018-10-02 Rejestr Kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 990
Rejestr Kultury 337.26KB zobacz
doc 2013-04-10 Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 820
Wniosek 32KB -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-15 15:16
Aktualizacja publikacji
Bienioszek Grzegorz 2019-11-25 10:44
Wytworzenie publikacji
Bednarczyk Dawid 2013-04-10 14:20
Zatwierdzenie
Bednarczyk Dawid 2013-04-10 14:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
136
do góry