• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Biuro Drogowe/Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru

Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru

KARTA INFORMACYJNA

I. NAZWA SPRAWY

 Wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY

Biuro Drogowe

III. OSOBA REALIZAUJĄCA

 Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

 IV. WYMAGANE DOKUMENTY

• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z proponowana lokalizacja urządzenia,
• ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
• wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzie urządzenie,
• kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr……………………………(wypis z rejestru gruntów),
• projekt techniczny uwzględniający szczegóły przejścia urządzenia pod drogą gminną (jeśli występuje)*
• pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy) oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za założenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń).

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14.

VI. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

 Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

VIII. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430 poz. 430 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD III
pdf 2018-05-25 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 704.3KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-02-02 09:16
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
5
do góry