• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Biuro Drogowe/Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego

Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

WYDANIE WARUKÓW ZARZĄDCY DROGI W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

II. Wydział realizujący:

Biuro Drogowe

III. Osoba prowadząca sprawę:

Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

IV. Wymagane dokumenty:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z proponowana lokalizacja urządzenia,
  • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
  • wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzie urządzenie,
  • projekt techniczny uwzględniający szczegóły przejścia urządzenia pod drogą gminną
    (jeśli występuje)*
  • pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy) oraz oryginał  potwierdzenia wniesienia  opłaty skarbowej za założenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń)*.

V. Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD II
pdf 2018-05-25 WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZARZĄDCY DROGI NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZARZĄDCY DROGI NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 346.09KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-01-11 15:23
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry