• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów (..)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej, seg. B, pok. 214

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

IV. Termin realizacji:

1 miesiąc

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. Opłaty

Zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłatę za zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu, 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku nabycia lub utraty jego ważności dokonuje się proporcjonalnie do okresu jego ważności.
1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5%-18% alkoholu- wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu-wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
2. Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub na Konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu- punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

VIII. Uwagi:

Brak

IX. Załączniki

Wniosek,
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GK IV
pdf 2019-11-28 wniosek o zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
wniosek o zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf 509.96KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Szczygieł Agnieszka 2020-02-26 14:21
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Szczygieł 2020-02-26 14:20
Zatwierdzenie
Agnieszka Szczygieł 2020-02-26 14:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
214
do góry