• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy (..)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej, segm. B, pok. 214

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek - nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia wraz z wymaganymi dokumentami:
1. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.
2. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
3. Informację o: liczbie miejsc dla osób, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
4. Osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię i nazwisko, nr pesel, nr i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo nr i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
5. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej- w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
6. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art.11.
7. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

IV. Termin realizacji:

30 dni

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI. Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł należy dokonać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

VII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu- punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

VIII. Uwagi:

Brak

IX. Załączniki

Wniosek
Wymagane dokumenty

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GK VII
pdf 2018-06-01 wniosek imprezy masowe 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
wniosek imprezy masowe 2018.pdf 810.23KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Szczygieł Agnieszka 2020-02-26 14:27
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Szczygieł 2020-02-26 14:27
Zatwierdzenie
Agnieszka Szczygieł 2020-02-26 14:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
17
do góry