• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Urząd Stanu Cywilnego/Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do (..)

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC VI

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu..
2.Dowód uiszczenia opłaty.

V. Termin realizacji:

Przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa następuje niezwłocznie. Po podpisaniu protokołu nanoszona jest do aktu małżeństwa wzmianka marginesowa. Jeżeli akt małżeństwa sporządzony był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, protokół zostaje niezwłocznie tam przesłany.

VI. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję: 11,00 PLN.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1, parter, segment A

IX. Uwagi:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

X. Załączniki

Brak

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2020-07-29 13:47
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:52
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
15
do góry