• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Urząd Stanu Cywilnego/Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem (..)

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC IX

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku wraz z uzasadnieniem.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

V. Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku z uzasadnieniem.

VI. Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o przyczynach odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII. Opłaty

39 zł. za wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1, parter, segment A

IX. Uwagi:

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

X. Załączniki

Brak

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2020-07-29 13:55
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:55
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
74
do góry