• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Urząd Stanu Cywilnego/Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz (..)

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC I

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia opłaty.
3.Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

1.Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2.Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3.Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

VI. Tryb odwoławczy

1.Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
2.Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
3.Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

VII. Opłaty

22 zł. za odpis skrócony,
33 zł. za odpis zupełny,
24 zł. za zaświadczenie.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:

ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1, parter, segment A

IX. Uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:
1.Osoby, której akt dotyczy.
2.Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
3.Przedstawiciela ustawowego, opiekuna.
4.Osoby , która wykaże w tym interes prawny.
5.Sądu, prokuratury.
6.Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny
7.Organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

X. Załączniki

Brak

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: USC IA
pdf 2020-07-29 Wniosek o wydanie odpisów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 732
Wniosek o wydanie odpisów.pdf 55.07KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2023-01-31 10:39
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:38
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
863
do góry