• język migowy
BIP
Grafika BIP

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC III

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia opłaty.
3.Uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelniona reprodukcja aktu stanu cywilnego (dotyczy sprostowania na podstawie materiałów archiwalnych).
4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. transkrypcji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję: 39 PLN.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1, parter, segment A

IX. Uwagi:

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził .Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

X. Załączniki

Brak

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: USC IC
pdf 2020-07-29 Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf 27.24KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2023-01-31 10:44
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:44
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
32
do góry