• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Referat Podatków/Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku (..)

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne)

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych

II. Wydział realizujący:

Referat Podatków

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Jeleń

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
2. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
3. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej).

V. Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku w formie decyzji

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

1. W przypadku, gdy podatnik jest przedsiębiorcą a wnioskowana pomoc jest pomocą de minimis należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - (tj Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
2. Zaświadczenie o dochodach podatnika (współmałżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
3. Kopie deklaracji podatkowych PIT opatrzone datownikiem z urzędu skarbowego,
4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
5. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
6. Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat),
7. Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania,
8. Kopie ewentualnych umów w sprawie spłaty zaciągniętych kredytów bankowych,
9. Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania,
10. Wypełniony formularz informacji o stanie majątkowym.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: FNP VIII
pdf 2020-03-25 Informacja o stanie majątkowym i sytuacji materialnej podatnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
Informacja o stanie majątkowym i sytuacji materialnej podatnika 128.71KB zobacz
pdf 2020-05-08 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 715.18KB zobacz
pdf 2020-03-25 WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB O DROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOSCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB O DROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOSCI PODATKOWEJ 586.95KB zobacz
pdf 2020-03-25 WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ 588.31KB zobacz
pdf 2020-03-25 WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH 586.01KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Bienioszek Grzegorz 2019-11-27 14:04
Wytworzenie publikacji
Bednarczyk Anna 2019-01-02 12:07
Zatwierdzenie
Bednarczyk Anna 2019-01-02 12:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
505
do góry