• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Referat Podatków/Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku (..)

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne)

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych

II. Wydział realizujący:

Referat Podatków

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Jeleń

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
2. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
3. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej).

V. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku w formie decyzji

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje do SKO w Katowicach

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

1. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - (tj Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
2. Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3. Zestawienie obrotów sald z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
4. Kopie deklaracji podatkowych CIT lub PiT opatrzone datownikiem wpływu urzędu skarbowego,
5. Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych,
6. Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętych kredytów bankowych,
7. W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
8. Kopia ewentualnych programów naprawczych,
9. Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: FNP XII
pdf 2020-03-25 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf 715.18KB zobacz
pdf 2020-03-25 WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ODROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ODROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ 586.95KB zobacz
pdf 2020-03-25 WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ 588.31KB zobacz
pdf 2020-03-25 WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 720
WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH 586.01KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Bienioszek Grzegorz 2019-11-27 14:08
Wytworzenie publikacji
Bednarczyk Anna 2019-01-02 10:50
Zatwierdzenie
Bednarczyk Anna 2019-01-02 10:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
1204
do góry