• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoby prowadzące sprawę:

Anna Gawlica

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
- Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
- Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych)
- W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a wszyscy współwłaściciele nie są wnioskodawcami wymagana jest pisemna zgoda od pozostałych współwłaścicieli nie składających wniosku
- Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
- Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości
- Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

V. Termin realizacji:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. ZAŁĄCZNIKI:

BRAK

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: OSRiL III
doc 2021-01-29 Zgłoszenie wycinki drzew- osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
Zgłoszenie wycinki drzew- osoby fizyczne 59.5KB -
pdf 2015-09-18 Oświadczenie - tytul prawny osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1071
Oświadczenie - tytul prawny osoby fizyczne 61.12KB zobacz
doc 2021-01-29 Zezwolenie - wycinka drzew- os. prawne.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
Zezwolenie - wycinka drzew- os. prawne.doc 73KB -
pdf 2015-09-18 Oświadczenie - tytul prawny podmioty inne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 834
Oświadczenie - tytul prawny podmioty inne 63.65KB zobacz
pdf 2015-09-18 Oświadczenie - prawo wlasnosci urzadzen
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 950
Oświadczenie - prawo wlasnosci urzadzen 61.63KB zobacz
pdf 2015-09-18 Oświadczenie - udostepnienie informacji spoldzielnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 836
Oświadczenie - udostepnienie informacji spoldzielnie 61.73KB zobacz
pdf 2015-09-18 Oświadczenie - udostepnienie informacji- wspolnota
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 910
Oświadczenie - udostepnienie informacji- wspolnota 63.6KB zobacz
xlsx 2023-02-13 Formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.xlsx 59.48KB -
pdf 2023-02-13 Formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
Formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu.pdf 566.41KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Musialik Katarzyna 2023-02-13 15:40
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Musialik 2023-02-13 15:40
Zatwierdzenie
Agnieszka Sklorz 2023-02-13 15:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
901
do góry