• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami/Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie (..)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Skrobisz

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- Dokumentacja potwierdzająca posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni
- Dokumentacja potwierdzająca gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną
- Dokumentacja potwierdzająca prawo własności pojazdów lub prawo do dysponowania nimi oraz potwierdzająca aktualność ich badań technicznych (kopia dowodu rejestracyjnego)

UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"

V. Termin realizacji:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

Za wydanie zaświadczenia 107,00 zł

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 8 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: OSRiLVII
pdf 2020-11-06 Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.pdf 565.05KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-01-21 12:41
Aktualizacja publikacji
Skrobisz Barbara 2020-11-06 11:06
Wytworzenie publikacji
Skrobisz Barbara 2020-11-06 11:05
Zatwierdzenie
Skrobisz Barbara 2020-11-06 11:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
68
do góry