• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami/Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do (..)

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Skrobisz

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- Opłata skarbowa: 50 zł, w przypadku zmiany, uzupełnienia wpisu do rejestru - 25 zł
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
- W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
- Opłata za złożenie upoważnienia: 17 zł

V. Termin realizacji:

7 dni

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

za wydanie zaświadczenia 50,00 zł uzupełnienie wpisu do rejestru 25 zł za złożenie upoważnienia: 17,00 zł

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 8 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. ZAŁĄCZNIKI:

BRAK

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: OSRiLVII
pdf 2016-02-02 oswiadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
oswiadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf 161.71KB zobacz
pdf 2016-02-02 wniosek o wpis do działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
wniosek o wpis do działalności regulowanej.pdf 344.38KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-01-21 13:21
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry