• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami/Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do (..)

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA

I. NAZWA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami- segment B, parter, pokój nr 113

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- Opłata skarbowa: 50 zł, w przypadku zmiany, uzupełnienia wpisu do rejestru - 25 zł
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
- W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz opłatą za pełnomocnistwo- 17 zł

V. TERMIN REALIZACJI

7 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. OPŁATY

Opłata skarbowa:

a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.

b) za zmianę wpisu polegającą na rozszerzeniu działalności wynosi 25,00 zł.

c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 112 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segnemt B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. ZAŁĄCZNIKI

- Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, - Oświadczenie

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: OSRiLVII
pdf 2016-02-02 wniosek o wpis do działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 684
wniosek o wpis do działalności regulowanej.pdf 344.38KB zobacz
pdf 2020-11-06 oświadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
oświadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf 244.44KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-01-21 13:21
Aktualizacja publikacji
Skrobisz Barbara 2020-11-06 10:41
Wytworzenie publikacji
Skrobisz Barbara 2020-11-06 10:40
Zatwierdzenie
Skrobisz Barbara 2020-11-06 10:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
741
do góry