• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 5256.

 • 2013-04-02

  B.0050.036.2013

  W sprawie: zmian budżetu

 • 2013-04-02

  B.0050.035.2013

  W sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

 • 2013-04-02

  B.0050.034.2013

  W sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr B-0151/43/06 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 23 marca 2006 r. z późn. zm.

 • 2013-04-02

  B.0050.033.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu przy ul. A. Mielęckiego - w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci"

 • 2013-04-02

  B.0050.032.2013

  W sprawie: zmiany planów finansowych na 2013 rok

 • 2013-04-02

  B.0050.031.2013

  W sprawie: zmian budżetu

 • 2013-04-02

  B.0050.030.2013

  W sprawie: zmiany planów finansowych na 2013 rok

 • 2013-04-02

  B.0050.029.2013

  W sprawie: wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

 • 2013-04-02

  B.0050.028.2013

  W sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych przez gminę Bieruń

 • 2013-04-02

  B.0050.027.2013

  W sprawie: powołania komisji ds. oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Bieruń w 2013 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
16385
do góry