• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Projekty aktów normatywnych

Projekty aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 1166.

 • 2024-05-23

  IX/../2024

  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/9/2024 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Bieruńskiego Ośrodka Kultury

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/8/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Bieruń

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2023 rok

 • 2024-05-23

  IX/.../2024

  w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia

 • 2024-05-14

  VIII/.../2024

  w sprawie powołania Komisji Statutowej i ustalenia jej składu osobowego

Drukuj
Liczba odwiedzin
2301
do góry