• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Projekty aktów normatywnych

Projekty aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 979.

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzeniaw ramach repatriacji

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnychniepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiodbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

 • 2022-12-09

  XIII/.../2022

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

 • 2022-11-18

  XII/.../2022

  w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

Drukuj
Liczba odwiedzin
1364
do góry