• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Projekty aktów normatywnych

Projekty aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 1023.

 • 2023-05-19

  VII/.../2023

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola na 2 w Bieruniu

 • 2023-05-19

  VII/.../2023

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

 • 2023-05-19

  VII/.../2023

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

 • 2023-05-19

  VII/.../2023

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miastaza 2022 rok

 • 2023-05-19

  VII/.../2023

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2022 rok

 • 2023-05-19

  VII/.../2023

  w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia

 • 2023-04-21

  VI/.../2023

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany obowiązującego w Bieruniu prawa miejscowego w zakresie zwiększenia wsparcia finansowego dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na terenie Miasta Bierunia

 • 2023-04-21

  VI/.../2023

  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

 • 2023-04-21

  VI/.../2023

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

 • 2023-04-21

  VI/.../2023

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

Drukuj
Liczba odwiedzin
1661
do góry