• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Projekty aktów normatywnych

Projekty aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 1086.

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Bieruń

 • 2023-11-24

  XIV/..../2023

  w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi położonemu na terenie gminy Bieruń

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok 

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/9/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń"

 • 2023-11-24

  XIV/.../2023

  w sprawie zmiany Uchwały NR V/7/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XII

Drukuj
Liczba odwiedzin
1995
do góry