• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Projekty aktów normatywnych

Projekty aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 172.

 • 2020-07-08

  IX/......../2020

  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Bieruniu dotyczącego budowy stacji bazowych telefonii komórkowych

 • 2020-07-08

  IX/......../2020

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok

 • 2020-07-08

  IX/……../2020

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025

 • 2020-06-23

  VIII/...../2020

  w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Jerzemu Barcikowi

 • 2020-06-22

  VIII/...../2020

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok

 • 2020-06-22

  VIII/...../2020

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025

 • 2020-06-22

  VIII/...../2020

  w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach

 • 2020-06-22

  VIII/...../2020

  w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2020 r. na roboty budowlane przy zabytku

 • 2020-06-22

  VIII/...../2020

  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia"

 • 2020-06-22

  VIII/...../2020

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bieruń prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Bieruń

Drukuj
Liczba odwiedzin
205
do góry