• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Projekty aktów normatywnych

Projekty aktów normatywnych

Znaleziono wiadomości: 127.

 • 2020-03-25

  IV/....../2020

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok

 • 2020-03-25

  IV/...../2020

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025

 • 2020-03-25

  IV/....../2020

  w sprawie rozpatrzenia wniosku o przebudowę ulicy Kocyndra w Bieruniu

 • 2020-03-25

  IV/...../2020

  w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • 2020-03-25

  IV/……/2020

  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń

 • 2020-02-24

  II/...../2020

  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bierunia

 • 2020-02-24

  II/...../2020

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok

 • 2020-02-24

  II/...../2020

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap IX

 • 2020-02-24

  II/...../2020

  w sprawie zmiany uchwały dot. programu "Rodzina Trzy Plus"

 • 2020-02-24

  II/...../2020

  w sprawie zmiany uchwały dot. Programu "Aktywni Seniorzy 60+"

Drukuj
Liczba odwiedzin
120
do góry