• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 213.

 • 2020-01-21

  B.0050.010.2020

  w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • 2020-01-20

  B.0050.009.2020

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

 • 2020-01-16

  B.0050.008.2020

  w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Bieruń, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione w 2020 roku

 • 2020-01-16

  B.0050.007.2020

  w sprawie udostępnienia gruntów w obszarze pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania obiektów, z których będzie prowadzony handel obwoźny i gastronomia obwoźna na terenie Miasta Bierunia w dniu 14 lutego 2020 r.

 • 2020-01-15

  B.0050.002.2020

  w sprawie powołania Zespołu ds. poprawy jakości powietrza na terenie miasta Bierunia

 • 2020-01-14

  B.0050.006.2020

  w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń

 • 2020-01-14

  B.0050.005.2020

  w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń

 • 2020-01-14

  B.0050.004.2020

  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Bieruń oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży

 • 2020-01-14

  B.0050.003.2020

  w sprawie ustalenia wysokości cen sprzedaży wydawnictw oraz materiałów promocyjnych miasta, będących własnością Urzędu Miejskiego w Bieruniu

 • 2020-01-10

  B.0050.207.2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

 • 2020-01-10

  B.0050.206.2019

  w sprawie zmian budżetu

Drukuj
Liczba odwiedzin
136
do góry