• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 5280.

 • 2013-04-03

  B.0050.050.2013

  W sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na 2013 rok

 • 2013-04-03

  B.0050.049.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Wiślanej w Bieruniu, uszkodzonej w wyniku powodzi w maju 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej - 503 m; w km 1 + 628 - 2 + 131"

 • 2013-04-02

  B.0050.048.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Soleckiej w Bieruniu".

 • 2013-04-02

  B.0050.047.2013

  W sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na nieruchomościach i obiektach stanowiących mienie komunalne

 • 2013-04-02

  B.0050.046.2013

  W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością gminy Bieruń.

 • 2013-04-02

  B.0050.045.2013

  W sprawie: zmiany planów finansowych na 2013 rok

 • 2013-04-02

  B.0050.044.2013

  W sprawie: zmian budżetu

 • 2013-04-02

  B.0050.043.2013

  W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na okres trzech lat lokalu użytkowego-garażu położonego przy ul. Krakowskiej 28 w Bieruniu.

 • 2013-04-02

  B.0050.042.2013

  W sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr B.0050.171.2012 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Bieruniu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 • 2013-04-02

  B.0050.041.2013

  W sprawie: wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr B.0050.112.2012 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Strategii i Rozwoju Sportu w mieście

Drukuj
Liczba odwiedzin
17144
do góry