• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 5242.

 • 2013-04-02

  B.0050.042.2013

  W sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr B.0050.171.2012 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Bieruniu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 • 2013-04-02

  B.0050.041.2013

  W sprawie: wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr B.0050.112.2012 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Strategii i Rozwoju Sportu w mieście

 • 2013-04-02

  B.0050.040.2013

  W sprawie: powołania zespołu do opracowania harmonogramu i strategii działań w zakresie utworzenia muzeum w Bieruniu

 • 2013-04-02

  B.0050.039.2013

  W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowiska aplikantów Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

 • 2013-04-02

  B.0050.038.2013

  W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej - pracownika administracyjnego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

 • 2013-04-02

  B.0050.037.2013

  W sprawie: zmiany planów finansowych na 2013 rok

 • 2013-04-02

  B.0050.036.2013

  W sprawie: zmian budżetu

 • 2013-04-02

  B.0050.035.2013

  W sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

 • 2013-04-02

  B.0050.034.2013

  W sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr B-0151/43/06 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 23 marca 2006 r. z późn. zm.

 • 2013-04-02

  B.0050.033.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu przy ul. A. Mielęckiego - w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci"

Drukuj
Liczba odwiedzin
15886
do góry