• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 5256.

 • 2013-04-02

  B.0050.016.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu - Budowa połączenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

 • 2013-04-02

  B.0050.015.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdów, zajęć oglądowych, warsztatów edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 dla uczestników kół tematycznych w ramach projektu pn. Akademia Sukcesu"

 • 2013-04-02

  B.0050.014.2013

  W sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Bieruń"

 • 2013-04-02

  B.0050.013.2013

  W sprawie: ogłoszenia konkursu na wybór realizatora programu zdrowotnego "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych"

 • 2013-04-02

  B.0050.012.2013

  W sprawie: zmiany planów finansowych na 2012 rok

 • 2013-04-02

  B.0050.011.2013

  W sprawie: zmian budżetu

 • 2013-04-02

  B.0050.010.2013

  W sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr B.0050.4.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 23.01.2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora d/s gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

 • 2013-04-02

  B.0050.009.2013

  W sprawie: wprowadzenia w życie Instrukcji prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

 • 2013-04-02

  B.0050.008.2013

  W sprawie: powołania komisji przetargowej na oddanie w dzierżawę na lata 2013-2015 w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Bieruniu w rejonie ul. Oświęcimskiej.

 • 2013-04-02

  B.0050.007.2013

  W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Drukuj
Liczba odwiedzin
16384
do góry