• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2327.

 • 2023-08-31

  XI/15/2023

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Bierunia

 • 2023-08-31

  XI/14/2023

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Bierunia

 • 2023-08-31

  XI/13/2023

  w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców dotyczącej budowy drogi na ul. Stanisława Konarskiego w Bieruniu

 • 2023-08-31

  XI/12/2023

  w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o kandydatach na ławników na kadencję 2024 - 2027

 • 2023-08-31

  XI/11/2023

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

 • 2023-08-31

  XI/10/2023

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

 • 2023-08-31

  XI/9/2023

  w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej

 • 2023-08-31

  XI/8/2023

  w sprawie nadania nazwy "Skwer Miast Partnerskich" terenowi położonemu w rejonie ulicy Remizowej w Bieruniu

 • 2023-08-31

  XI/7/2023

  w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

 • 2023-08-31

  XI/6/2023

  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bieruniu

Drukuj
Liczba odwiedzin
11901
do góry