• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2231.

 • 2022-11-24

  XII/12/2022

  w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

 • 2022-11-24

  XII/11/2022

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

 • 2022-11-24

  XII/10/2022

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

 • 2022-11-24

  XII/9/2022

  w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

 • 2022-11-24

  XII/8/2022

  w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Bieruń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, na 2023 rok

 • 2022-11-24

  XII/7/2022

  w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2023 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

 • 2022-11-24

  XII/6/2022

  w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych

 • 2022-11-24

  XII/5/2022

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz EUROPACK FOILS Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

 • 2022-11-24

  XII/4/2022

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń

 • 2022-11-24

  XII/3/2022

  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2023 r.

Drukuj
Liczba odwiedzin
9069
do góry