• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2258.

 • 2023-03-13

  IV/1/2023

  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

 • 2023-02-23

  III/8/2023

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

 • 2023-02-23

  III/7/2023

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

 • 2023-02-23

  III/6/2023

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej

 • 2023-02-23

  III/5/2023

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz MT 2 M.Spyra, T.Noras Spółka Jawna z siedzibąw Lędzinach, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własnośćGminy Bieruń

 • 2023-02-23

  III/4/2023

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Lędziny - Etap II

 • 2023-02-23

  III/3/2023

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A

 • 2023-02-23

  III/2/2023

  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/17/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń

 • 2023-02-23

  III/1/2023

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie miasta Bierunia w 2023 roku”

 • 2023-02-06

  II/1/2023

  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

Drukuj
Liczba odwiedzin
10403
do góry