• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2416.

 • 2024-04-15

  V/4/2024

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

 • 2024-04-15

  V/3/2024

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034

 • 2024-04-15

  V/2/2024

  w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń

 • 2024-04-15

  V/1/2024

  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

 • 2024-03-27

  IV/9/2024

  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Bieruńskiego Ośrodka Kultury

 • 2024-03-27

  IV/8/2024

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

 • 2024-03-27

  IV/7/2024

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034

 • 2024-03-27

  IV/6/2024

  w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, nabór nr: FENX.02.04-IW.01-002/23 oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Modernizacja parku miejskiego za Groblą w Bieruniu - etap I" w ramach

 • 2024-03-27

  IV/5/2024

  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na rok 2025

 • 2024-03-27

  IV/4/2024

  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia

Drukuj
Liczba odwiedzin
14394
do góry