• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 183.

 • 2020-07-01

  VIII/13/2020

  w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających miasto Bieruń przed powodzią

 • 2020-07-01

  VIII/12/2020

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok

 • 2020-07-01

  VIII/11/2020

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025

 • 2020-07-01

  VIII/10/2020

  w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach

 • 2020-07-01

  VIII/9/2020

  w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Jerzemu Barcikowi

 • 2020-07-01

  VIII/8/2020

  w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2020 r. na roboty budowlane przy zabytku

 • 2020-07-01

  VIII/7/2020

  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia"

 • 2020-07-01

  VIII/6/2020

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bieruń prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Bieruń

 • 2020-07-01

  VIII/5/2020

  w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność Gminy Bieruń

 • 2020-07-01

  VIII/4/2020

  w sprawie odstąpienia od sporządzenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej

Drukuj
Liczba odwiedzin
1065
do góry