• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 113.

 • 2019-12-27

  XIV/12/2019

  w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

 • 2019-12-27

  XIV/11/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu

 • 2019-12-27

  XIV/10/2019

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

 • 2019-12-27

  XIV/9/2019

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

 • 2019-12-27

  XIV/8/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025

 • 2019-12-27

  XIV/7/2019

  w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr XII/4/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń

 • 2019-12-27

  XIV/6/2019

  w przedmiocie zmiany Uchwały Nr V/5/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia

 • 2019-12-27

  XIV/5/2019

  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr XII/1/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • 2019-12-27

  XIV/4/2019

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem mieszkania chronionego

 • 2019-12-27

  XIV/3/2019

  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2019/2020

 • 2019-12-27

  XIV/2/2019

  w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2020 rok

Drukuj
Liczba odwiedzin
161
do góry