• język migowy
BIP
Grafika BIP

KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 Września 2014

                                                               Bieruń, 02.09.2014r.

Konsultacje społeczne :
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń”

         Z dniem 02.09.2014r zostaje wyłożone do publicznego wglądu opracowanie pod nazwą: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń”, który ma stanowić podstawę do prowadzenia  polityki energetycznej dla Gminy Bieruń na lata 2014-2029.

         Zgodnie z Art.19 ust. 5 ustawy „Prawo Energetyczne” (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późń. Zm.) :
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia do projektu założeń”

         Z „Projektem założeń” można się zapoznać w następujący sposób:
- Wchodząc na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej (bip) UM Bieruń tj. www.bip.bierun.pl, wybierając zakładkę - ogłoszenia urzędowe, a następnie zakładkę - ogłoszenia, obwieszczenia.
- W pok. Nr 19 segment B budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń – egzemplarz do wglądu w godzinach pracy UM Bieruń.

         Projekt wyłożony będzie do publicznego wglądu do dnia 23.09.2014r.
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można składać w terminie do 23.09.2014r w następujący sposób:
- w formie maila na adres: , w tytule maila proszę dopisać formułkę: projekt założeń, mail powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem / nazwą firmy-instytucji wnioskodawcy, adresem zamieszkania / siedziby oraz  określić sposób kontaktu (adres e-mail, nr tel. itp.)
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń z dopiskiem; „projekt założeń”, korespondencję proszę opatrzyć imieniem i nazwiskiem / nazwą firmy-instytucji, adresem zamieszkania / siedziby  oraz określić sposób kontaktu (adres e-mail, nr tel. itp.)

        

Kategoria: Powiązane pliki [18]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia urzędowe
pdf 2014-09-02 PODSUMOWANIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 957
PODSUMOWANIE 57.71KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 1 Część ogólna Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
Rozdział 1 Część ogólna Gminy Bieruń 190.75KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2000
Rozdział 2 Ogólna charakterystyka Gminy Bieruń 186.56KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 3 Gospodarka cieplna Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1709
Rozdział 3 Gospodarka cieplna Gminy Bieruń 533.94KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 4 Gospodarka elektroenergetyczna Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2675
Rozdział 4 Gospodarka elektroenergetyczna Gminy Bieruń 1.67MB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 5 Paliwa gazowe Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 853
Rozdział 5 Paliwa gazowe Gminy Bieruń 282.96KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 6 Energia odnawialna Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 716
Rozdział 6 Energia odnawialna Gminy Bieruń 916.01KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 7 Przedsięwzięcia racjonalizujące Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
Rozdział 7 Przedsięwzięcia racjonalizujące Gminy Bieruń 175.1KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 8 Możliwości wykorzystania nadwyżek gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
Rozdział 8 Możliwości wykorzystania nadwyżek gminy Bieruń 4.32MB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 9 Zakres współpracy z innymi gminami Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1910
Rozdział 9 Zakres współpracy z innymi gminami Gminy Bieruń 332.5KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 10 Nakłady na rozwój energetyki Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
Rozdział 10 Nakłady na rozwój energetyki Gminy Bieruń 225.05KB zobacz
pdf 2014-09-02 Rozdział 11 Gminne zarządzanie energią Gminy Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
Rozdział 11 Gminne zarządzanie energią Gminy Bieruń 623.39KB zobacz
pdf 2014-09-02 Strona tytułowa ze spisem treści
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
Strona tytułowa ze spisem treści 88.72KB zobacz
pdf 2014-09-02 Zał.1 Rozdz. 5 Schemat sieci gazowej-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
Zał.1 Rozdz. 5 Schemat sieci gazowej-2 1.54MB zobacz
pdf 2014-09-02 Zał.1 Rozdz.3 Schemat sieci ciepłowniczej NSE Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
Zał.1 Rozdz.3 Schemat sieci ciepłowniczej NSE Sp. z o.o. 33.84MB zobacz
pdf 2014-09-02 Zał.1 Rozdz.4 Wykaz stacji transformatorowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
Zał.1 Rozdz.4 Wykaz stacji transformatorowych 155.53KB zobacz
pdf 2014-09-02 Zał.2 Rozdz.3 Schemat sieci ciepłowniczej Osiedla NITROERG S.A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
Zał.2 Rozdz.3 Schemat sieci ciepłowniczej Osiedla NITROERG S.A. 335.88KB zobacz
pdf 2014-09-02 Zał.3 Rozdz.3 Schemat sieci ciepłowniczej Zakładu NITROERG S.A.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
Zał.3 Rozdz.3 Schemat sieci ciepłowniczej Zakładu NITROERG S.A. 0.99MB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1126
do góry