• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia

Ogłoszenia i Obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 147.

 • 2022-01-20

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

 • 2022-01-19

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia zawiadamiające, że dnia 17 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Bierunia znak: OŚ. 6220.15.2021 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”,

 • 2022-01-17

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • 2022-01-10

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA  w sprawie pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych tj. działki nr 500/35 oraz działki nr 510/35 położnych w Bieruniu w rejonie ul. Ekonomicznej i Turyńskiej.

 • 2022-01-03

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Bieruń w roku 2022 na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Bieruń. 

 • 2021-12-29

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące, że na wniosek z dnia 21.12.2021 r. Spółki Energia i Środowisko Przemysława Jasińskiego z siedzibą w Tychach, ul. Konecznego 11/32 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja przewidziana

 • 2021-12-29

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia zawiadamiające, że dnia 28 grudnia 2021 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Bierunia znak: OŚ. 6220.14.2021 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”,

 • 2021-12-23

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • 2021-12-23

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • 2021-12-15

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza miasta Bieruniunia infomujące o  rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie instalacji do kompostowania odpadów zielonych zbieranych selektywnie na terenie działki 341/86 zlokalizowanej w Bieruniu”.

Drukuj
Liczba odwiedzin
2384
do góry