• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia

Ogłoszenia i Obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 169.

 • 2022-06-29

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Anny Mrozek, ul. Rubinowa 4, 44-121 Gliwice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu zlokalizowanego przy ulicy Świerczynieckiej nr 77 w Bieruniu”.

 • 2022-06-23

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek ERG Bieruń Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu przy ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń,  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów”, wydanej przez Burmistrza Miasta Bierunia w dniu 19 maja 2021 r., znak OŚ.6220.11.2020/2021.

 • 2022-06-17

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji ustającej lokalizację celu publ. pn.: „BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO SN” - Bieruń, ul. Oświęcimska w Tychach, działka nr 18 (obręb Bieruń Stary, k.m. 4)

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Bierunia o wydaniu decyzji ustającej lokalizację celu publ. pn.: „BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO SN” - Bieruń, ul. Oświęcimska w Tychach, działka nr 18 (obręb Bieruń Stary, k.m. 4)

 • 2022-06-08

  Ogłoszenie konsultacjach z organizacjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi aktu prawa miejscowego „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń”

  Ogłoszenie konsultacjach z organizacjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi aktu prawa miejscowego „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń”

 • 2022-06-07

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia zawiadamiające o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 09.02.2022 r. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bieruniu, ul. Macieja 19, 43-150 Bieruń, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Mikosa, Ekonorm Pro Sp. z o.o., Sp.k., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów magazynowych zakładu OSM

 • 2022-06-07

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych.

  Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 • 2022-06-06

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • 2022-05-20

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące, że na wniosek z dnia 13.04.2022 r. Pracowni Architektonicznej Czora i Czora Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz

 • 2022-05-20

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące,że na wniosek z dnia 11.04.2022 r. Spółki MESA INŻYNIEROWIE I ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bytomiu, ul. Wrocławska 94 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o odowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi, oraz niezbędną

 • 2022-05-20

  ZAWIADOMIENIE 

  ZAWIADOMIENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Drukuj
Liczba odwiedzin
2902
do góry