• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia

Ogłoszenia i Obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 130.

 • 2021-09-13

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące o zakończeniu  postępowania dowodowego, w sprawie wniosku z dnia 27.05.2021 r. Spółki MESA INŻYNIEROWIE I ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bytomiu, ul. Wrocławska 94, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i

 • 2021-09-09

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny  zawiadamiające strony postępowania w toku procedowania wniosku o wydanie decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu...

 • 2021-09-06

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków...

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża odcinka linii kolejowej nr 169 i nr 179 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej.

 • 2021-09-01

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • 2021-08-30

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie pierwszych publicznych nieograniczonych przetargów na sprzedaż działek przy ul. Borowinowej

 • 2021-08-30

  ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH ZNAK: WOOŚ.420.29.2020.JKS.60 Z DNIA 26 SIERPNIA 2021

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.29.2020.JKS.59 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego  ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

 • 2021-08-24

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny informujące, że na wniosek inwestora - P.P.U.H. "DAR-LA" s.c. Laura Motyka-Gola, Dariusz Gola z siedzibą w Żorach przy ul. M.Reja 70, reprezentowanego przez pełnomocnika Iwonę Majewską-Durjasz - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez

 • 2021-08-23

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 2021-08-23

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 • 2021-08-19

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące, że na wniosek z dnia 09.08.2021 r. Spółki MESA INŻYNIEROWIE I ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bytomiu, ul. Wrocławska 94 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi, oraz niezbędną

Drukuj
Liczba odwiedzin
2044
do góry