• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia

Ogłoszenia i Obwieszczenia

Znaleziono wiadomości: 103.

 • 2021-06-11

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Lędzinach tj. działki nr 1404/20 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń

 • 2021-05-27

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 2021-05-27

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA - wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 • 2021-05-21

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące, że dnia 19 maja 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Bierunia znak:  OŚ. 6220.22.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągów MOP 2,5 MPa DN300, DN200, DN150, DN100 wraz z zespołami zaporowo uspustowymi oraz rozbiórce  elementów istniejącej sieci gazowej w ramach zadania „Przebudowa gazociągu wysokiego

 • 2021-05-19

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia informujące, że dnia 19 maja 2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Bierunia znak:  OŚ. 6220.11.2020/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przetwarzaniu odpadów” w Bieruniu przy ul. Chemików 133, na działce o nr 344/22, 345/22 i 349/22, Obręb 0002 Stary Bieruń”. Decyzja została wydana na wniosek Erg Bieruń Folie sp. z o.o.  z

 • 2021-05-17

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • 2021-05-13

  OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu".

 • 2021-05-12

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki w Bieruniu, w rejonie ul. Ekonomicznej i Turyńskiej, nr ewidencyjny 500/35 oraz 510/35

 • 2021-05-12

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej, nr ewidencyjny 710/35

 • 2021-04-30

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

  Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Drukuj
Liczba odwiedzin
1685
do góry