• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SO IV

Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku
2. Dowód osobisty lub paszport (Do wglądu).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

Niezwłocznie

VI. Tryb odwoławczy

Brak

VII. Opłaty

1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł.
3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 3, parter, segment A

IX. Uwagi:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub głoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
3. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

X. Załączniki

Brak

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: WSO IV
pdf 2020-08-19 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf 1.76MB zobacz
pdf 2020-08-19 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf 1.76MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2020-08-19 08:40
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2020-08-19 08:40
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2020-08-19 08:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
175
do góry