• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 5256.

 • 2013-04-04

  B.0050.066.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej w Bieruniu".

 • 2013-04-04

  B.0050.065.2013

  W sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w gminie Bieruń

 • 2013-04-04

  B.0050.064.2013

  W sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Bieruń.

 • 2013-04-04

  B.0050.063.2013

  W sprawie: zmiany planów finansowych na 2013 rok

 • 2013-04-04

  B.0050.062.2013

  W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

 • 2013-04-04

  B.0050.061.2013

  W sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Bieruń w 2013 r.

 • 2013-04-04

  B.0050.060.2013

  W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

 • 2013-04-04

  B.0050.059.2013

  W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

 • 2013-04-04

  B.0050.058.2013

  W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 2013-04-04

  B.0050.057.2013

  W sprawie: powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora d/s elektrycznych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

Drukuj
Liczba odwiedzin
16384
do góry