• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ (..)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BIERUŃ W 2023 ROKU

20 Stycznia 2023

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Bieruń w 2023 roku w następujących zakresach:

  1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zakwalifikowano do realizacji następujące oferty:

LP.

TYTUŁ ZADANIA

NAZWA OFERENTA

WYSOKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI

1.

Rehabilitacja społeczna mieszkańców Gminy Bieruń

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

30 000 zł

2.

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom

i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych

50 000 zł

Na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w zakresie modelarstwa” nie wpłynęła żadna oferta.

Drukuj
Liczba odwiedzin
697
do góry