• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

13 Stycznia 2023

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

w sprawie naboru do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Nr XII/8/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia
24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2023 rok

 ogłasza

 nabór do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację  zadań publicznych w 2023 rok  w zakresie:

 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

III.       Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Szczegóły dotyczące konkursów zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.bierun.pl/ogloszenia/organizacje-pozarzadowe/OGLOSZENIE-OTWARTEGO-KONKURSU-OFERT-NA-REALIZACJE-ZADAN-PUBLICZNYCH-GMINY-BIERUN-PRZEZ-ORGANIZACJE-PROWADZACE-DZIALALNOSC-POZYTKU-PUBLICZNEGO-W-2023-ROKU/idn:14092

 • 1

Kandydatów na członka komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 2

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i  o wolontariacie z  wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie.

 • 3
 1. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.
 2. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Bieruniu, ul. Rynek 14 (Kancelaria) w terminie do 17 stycznia 2023 r.
 • 5

Z grona zgłoszonych kandydatów zostanie wyłoniona jedna osoba, która spełnia przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 1. reprezentuje organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,
 2. posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,
 3. posiada doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.
 • 6
 1. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia.

Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Organizacje pozarządowe
docx 2023-01-13 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx 28.33KB -
docx 2023-01-13 OŚWIADCZENIE .docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
OŚWIADCZENIE .docx 19.3KB -

Drukuj
Liczba odwiedzin
638
do góry