• język migowy
BIP
Grafika BIP

OGŁOSZENIE

23 Maja 2017

     BURMISTRZ

MIASTA BIERUNIA

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej
w Bieruniu,
w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

          Działając na podstawie art. 5 i 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu, w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu, w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* opinii, propozycji i uwag odnośnie projektu przedmiotowej uchwały.


Konsultacje przeprowadzone będą: w okresie od dnia 30 maja 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r.
w formie:
 

1. spotkania z interesariuszami rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Bieruniu (segment B, II piętro, pokój nr 23) i będzie miało na celu omówienie propozycji zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W powyższych sprawach przeprowadzona zostanie dyskusja.

2. zbierania uwag ustnych do protokołu.

Zbierania uwag ustnych do protokołu odbywać się będzie codziennie w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00, (segment A, II piętro, pok. nr 17).

3. zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie internetowej gminy Bieruń w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bierun.pl/main/index.html

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres:

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14;

c) bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Formularz konsultacyjny i projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu, w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 30 maja 2017 r.:

a) na stronie internetowej gminy Bieruń w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bierun.pl/main/index.html
b) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA!
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a) z datą wpływu przed dniem 30 maja 2017 r. oraz po dniu 28 czerwca 2017 r.,
b) w przypadku, gdy na formularzu konsultacji nie będzie informacji (danych) o zgłaszającym,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii ujętych w protokole ze spotkania z interesariuszami rewitalizacji, o którym mowa w pkt 1).


*Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,

b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);

e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

f)  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

h) organy władzy publicznej;

i)  podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Krystian GRZESICA

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2017-06-14 Projekt uchwały Komitet Rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
Projekt uchwały Komitet Rewitalizacji 336.55KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1115
do góry