• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

9 Grudnia 2016

BURMISTRZ

MIASTA BIERUNIA

OBWIESZCZENIE

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016 – 2020”.

          Działając na podstawie art. 5 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016 – 2020”
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016 – 2020” Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* opinii, propozycji i uwag odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia.
Konsultacje przeprowadzone będą: w okresie od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia 10 stycznia 2017 r.
w formie:
 

1. debaty publicznej, która odbędzie się:

          a) dla obszaru R1: Os. Homera w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Homera 34, w dniu 
20 grudnia 2016 r. o godz. 15:30,

          b) dla obszaru R2: Os. Chemików w Domu Kultury „Gama” przy ul. Chemików 45 w dniu
20 grudnia 2016 r. o godz. 17:00;

2. lotnych Punktów Informacyjnych, w których będą udzielane informacje i zbierane uwagi ustne. Punkty będą funkcjonować w dwa poniedziałki stycznia na płycie Rynku w Bieruniu, tj. 2 oraz 9 stycznia 2017 r.
w godz. 10:00 – 14:00;

3. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bierun.pl/main/index.html Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres:

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14;
c) pracownikom Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Bieruniu, podczas spotkania, o którym mowa w pkt. 1 bądź w lotnych Punktach Informacyjnych, o których mowa w pkt 2;

d) bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Formularz konsultacyjny oraz projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020” będzie dostępny od dnia 19 grudnia 2016 r.:

a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.bierun.pl/main/index.html
b) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu.

 

 


UWAGA!
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a) z datą wpływu przed dniem 19 grudnia 2016 r. oraz po dniu 10 stycznia 2017 r.,
b) w przypadku, gdy na formularzu konsultacji nie będzie informacji (danych) o zgłaszającym,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie debaty o której mowa w pkt 1, bądź w lotnych Punktach Informacyjnych, o których mowa w pkt 2).

 


*Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,

b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);

e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

f)  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

h) organy władzy publicznej;

i)  podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Krystian GRZESICA

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2016-12-19 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 5.1MB zobacz
pdf 2016-12-19 Formularz konsultacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Formularz konsultacyjny 746.01KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1115
do góry