• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia/Burmistrz Miasta Bierunia zaprasza do konsultacji (..)

Burmistrz Miasta Bierunia zaprasza do konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń.

21 Lipca 2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz  Miasta Bierunia

na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) zaprasza do konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń, w terminie od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r.

Konsultacje społeczne będą miały formę:

1. Zbierania uwag i opinii w postaci papierowej na udostępnionym Formularzu zgłaszania uwag i opinii.

Formularz będzie można:

- przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji”;
- złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter);
- złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Wł. Jagiełły 1,
43-155 Bieruń).

2. Zbierania uwag i opinii w postaci elektronicznej na udostępnionym Formularzu zgłaszania uwag i opinii. Formularz będzie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z dopiskiem „Konsultacje społeczne - obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji”.

3. Zbierania uwag ustnych.  Uwagi i opinie będzie  można kierować w czasie trwania konsultacji do firmy Aleksander Noworól Konsulting oraz pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu poprzez:

- adres e-mail: ; ;
- stronę społecznościową na portalu FB: https://www.facebook.com/ank.krakow?fref=ts;
- kontakt telefoniczny: 603 744 474 (firma Aleksander Noworól Konsulting),
/32/ 324 24 33 (Biuro Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu), kontakt między godzinami 10:00 -14:00 w dni urzędowania.

4. Spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 22.07.2016 r. o godz. 9:00, którego celem będzie wizualizacja miejsc znajdujących się w proponowanych granicach obszarów.

5. Wykorzystania grup przedstawicielskich. Zaproszenie do konsultacji organizacji pozarządowych reprezentujących poszczególne środowiska w celu jak najszerszego dotarcia z informacją do mieszkańców.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń a także Formularz zgłaszania uwag i opinii będą dostępne:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Ogłoszenia urzędowe”), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (zakładka „Konsultacje społeczne” – „Rewitalizacja Miasta Bierunia”);
- w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter);
- w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń);
- w Biurze Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, II piętro, pokój nr 25).

Zbieranie uwag i opinii będzie miało miejsce w terminie

od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności
w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, a także pracownik sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

Ponadto informuję, że Urząd Miejski w Bieruniu prowadzi działania edukacyjno - informacyjne poprzez stały dostęp do informacji, na temat procesu rewitalizacji, udzielanych przez pracowników Biura Funduszy Zewnętrznych.

 

ZACHĘCAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU!!!

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2016-07-21 Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
Obwieszczenie 0.94MB zobacz
doc 2016-07-21 Formularz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Formularz 34.5KB -
pdf 2016-07-21 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 30.27MB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1126
do góry