• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zawiadomienia o Sesji

Informujemy, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się w kinoteatrze „Jutrzenka”  VIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w dniu 28.05.2020 r. i VII sesji Rady Miejskiej w dniu 04.06.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań w okresie od 19.05.2020 r. do 15.06.2020 r
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Bezpieczeństwo p/powodziowe.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Stanowisko Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Szarych Szeregów.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII sesji w dniu 25 czerwca 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Bieruń na lata 2020 - 2024 z perspektywą do roku 2030".
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Turyńską, ul. Lędzińską i granicami miasta - część B.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie odstąpienia od sporządzenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej.
 5. Uchwała Nr …………………… w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność Gminy Bieruń.
 6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bieruń prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Bieruń.
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”.
 8. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2020 r. na roboty budowlane przy zabytku.
 9. Uchwała Nr ……………………  w  sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”.  
 10. Uchwała Nr …………………… w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach.
 11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
 12. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2020-06-04 13:52
Aktualizacja publikacji
Berger Janina 2020-06-24 08:03
Wytworzenie publikacji
Janina Berger 2020-06-24 08:03
Zatwierdzenie
Janina Berger 2020-06-24 08:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
9
do góry