• język migowy
BIP
Grafika BIP

PROTOKÓŁ NR XI/2021

29 Listopada 2021

Protokół z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, która odbyła się w dniu 25.11.2021 r. 

Transmisja:

Transmisja z posiedzenia XI Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

Kategoria: Powiązane pliki [32]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Protokoły z sesji
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Poszerzenie porządku posiedzenia .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Raport przeprowadzonego głosowania - Poszerzenie porządku posiedzenia .pdf 192.26KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Wniosek o ogranieczenie obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
Raport przeprowadzonego głosowania - Wniosek o ogranieczenie obrad.pdf 191.8KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Przyjęcie zmienionego porządku obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Raport przeprowadzonego głosowania - Przyjęcie zmienionego porządku obrad.pdf 190.55KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. uczczenia 40. rocznicy strajku w kopalni Piast.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. uczczenia 40. rocznicy strajku w kopalni Piast.pdf 191.81KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Przyjęcie protokołu z X sesji z dnia 25.10.2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
Raport przeprowadzonego głosowania - Przyjęcie protokołu z X sesji z dnia 25.10.2021 r..pdf 193.17KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Wniosek ws. przeniesienia posiedzeń Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Społecznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Raport przeprowadzonego głosowania - Wniosek ws. przeniesienia posiedzeń Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Społecznej.pdf 195.36KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Wniosek o poszerzenie porządku obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
Raport przeprowadzonego głosowania - Wniosek o poszerzenie porządku obrad.pdf 192.33KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Przyjęcie zmienionego porządku obrad.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Raport przeprowadzonego głosowania - Przyjęcie zmienionego porządku obrad.pdf 191.1KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2022 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2022 r..pdf 192.13KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.pdf 193.63KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.pdf 191.91KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r.pdf 193KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 191.72KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf 191.95KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.pdf 191.15KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 190.62KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi posiadających kompostownik przydomowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi posiadających kompostownik przydomowy.pdf 194.88KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. uchylenia uchwały ws. powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. uchylenia uchwały ws. powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych..pdf 192.92KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf 194.8KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok..pdf 192.74KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego GÓRA CHEŁMECZKI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego GÓRA CHEŁMECZKI.pdf 193.96KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń .pdf 191.39KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń..pdf 191.31KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń..pdf 191.29KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń..pdf 192.41KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.pdf 191.05KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej..pdf 193.11KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia..pdf 191.33KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2020 r. ws. ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2020 r. ws. ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji.pdf 196.13KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.pdf 192.61KB zobacz
pdf 2021-11-29 Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok wraz z autopoprawką..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Raport przeprowadzonego głosowania - Uchwała ws. zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok wraz z autopoprawką..pdf 193.02KB zobacz
pdf 2021-12-17 Protokół z XI sesji Rady Miejskiej z dn. 25.11.2021 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Protokół z XI sesji Rady Miejskiej z dn. 25.11.2021 r..pdf 1.02MB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1350
do góry