• język migowy
BIP
Grafika BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2022

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU NA 2022 ROK

Miesiąc

Data, godzina,

Podstawowe tematy posiedzeń

Styczeń

27.01.2022 r., godz. 15.00

Budżet Obywatelski i Zielony Budżet Miasta Bierunia

Luty

24.02.2022 r., godz. 15.00

Koncepcja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście

Marzec

31.03.2022 r., godz. 15.00

„Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla Miasta Bierunia

Kwiecień

28.04.2022 r., godz. 15.00

Strategia rozwoju sportu w mieście

Maj

26.05.2022 r., godz. 15.00

1. Raport o stanie miasta.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 r.
3. Udzielenie wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Czerwiec

30.06.2022 r., godz. 15.00

Środki zewnętrzne - zadania realizowane i planowane

Sierpień

25.08.2022 r., godz. 15.00

Działalność Bieruńskiego Centrum Usług

Wrzesień

29.09.2022 r., godz. 15.00

Działalność Straży Miejskiej w Bieruniu

Październik

27.10.2022 r., godz. 15.00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Listopad

24.11.2022 r., godz. 15.00

Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok

Grudzień

15.12.2022 r., godz. 15.00

Projekt budżetu na 2023 rok wraz z WPF.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2020-04-17 12:39
Aktualizacja publikacji
Kasperczyk Justyna 2022-01-21 13:51
Wytworzenie publikacji
Grzegorz Bienioszek 2022-01-21 13:50
Zatwierdzenie
Rada Miejska 2022-01-21 13:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
184
do góry