• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2357.

 • 2023-11-30

  XIV/9/2023

  w sprawie zmiany Uchwały NR V/7/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XII

 • 2023-11-30

  XIV/8/2023

  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2024 rok

 • 2023-11-30

  XIV/7/2023

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 -2026

 • 2023-11-30

  XIV/6/2023

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/8/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

 • 2023-11-30

  XIV/5/2023

  w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewo z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o statusie pomnika przyrody zarejestrowanego w CRFOP pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.2414011.517

 • 2023-11-30

  XIV/4/2023

  w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu

 • 2023-11-30

  XIV/3/2023

  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2024 r.

 • 2023-11-30

  XIV/2/2023

  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

 • 2023-11-30

  XIV/1/2023

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 r.

 • 2023-10-26

  XIII/8/2023

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Szyszkowej w Bieruniu

Drukuj
Liczba odwiedzin
12655
do góry