• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2449.

 • 2024-05-29

  IX/8/2024

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

 • 2024-05-29

  IX/7/2024

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034

 • 2024-05-29

  IX/6/2024

  w sprawie tekstu jednolitego  Nr XIII/8/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w rejonie linii kolejowej relacji  ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I

 • 2024-05-29

  IX/5/2024

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Bieruń

 • 2024-05-29

  IX/4/2024

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

 • 2024-05-29

  IX/3/2024

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok

 • 2024-05-29

  IX/2/2024

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2023 rok

 • 2024-05-29

  IX/1/2024

  w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia

 • 2024-05-15

  VIII/7/2024

  w sprawie powołania Komisji Statutowej i ustalenia jej składu osobowego

 • 2024-05-15

  VIII/6/2024

  w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bieruniu i ustalenia jej składu osobowego

Drukuj
Liczba odwiedzin
15198
do góry