• język migowy
BIP
Grafika BIP

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

11 Października 2021

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.)

ODWOŁUJE

zaplanowany na dzień 26 października 2021 r. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu w rejonie ul. Ekonomicznej i Turyńskiej tj.: działki nr 500/35 o powierzchni 0,1919 ha oraz  działki nr 510/35 o powierzchni 0,4193 ha, wpisanych do księgi wieczystej nr KA1T/00074474/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

Przyczyną odwołania przetargu są wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów i budynków powstałe w wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe modernizacji ww. ewidencji na terenie gminy Bieruń.

Informację o odwołaniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, a także na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w prasie.  

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony. 

BURMISTRZ MIASTA
KRYSTIAN GRZESICA

Drukuj
Liczba odwiedzin
3709
do góry