• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU (..)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI NA 2022 ROK

15 Listopada 2022

W dniach od 3 listopada do 10  listopada 2022 r. odbyły się konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2023 rok.

Projekt programu został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego.

Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii zamieszczono na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej celem wniesienia pisemnych uwag przez zainteresowane podmioty. Ponadto informację o konsultacjach zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz wysłano do organizacji pozarządowych powiadomienia mailowe.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły uwagi do zapisów programu.

Na tym protokół zakończono.

Drukuj
Liczba odwiedzin
699
do góry