• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia/OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W (..)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

16 Października 2018

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania
1) o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą oczyszczalnię w Bojszowach przy ul. Gościnnej z oczyszczalnią ścieków w Tychach-Urbanowicach", po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie,
2) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i zastrzeżenia można w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia,
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2018-10-16 OBWIESZCZENIE RDOŚ z dnia 9.10.2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
OBWIESZCZENIE RDOŚ z dnia 9.10.2018 r..pdf 40.21KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1125
do góry