• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo/Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Znaleziono wiadomości: 2357.

 • 2013-04-10

  II/8/2012

  W sprawie: udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

 • 2013-04-10

  II/7/2012

  W sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko - lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Bieruń

 • 2013-04-10

  II/6/2012

  W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy Bieruń.

 • 2013-04-09

  II/5/2012

  W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń.

 • 2013-04-09

  II/4/2012

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2012 r. do 11.03.2013 r.

 • 2013-04-09

  II/3/2012

  W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 201

 • 2013-04-09

  II/2/2012

  W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021

 • 2013-04-09

  II/1/2012

  W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

 • 2013-04-09

  I/1/2012

  W sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu.

 • 2013-04-09

  III/6/2013

  W sprawie: zmian w uchwale nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

Drukuj
Liczba odwiedzin
12655
do góry