• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Praca/Archiwum/Archiwum ofert pracy/Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr w Urzędzie (..)

Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim

27 Marca 2013

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zatrudnienie poprzedzone będzie 3-miesięcznym okresem próbnym oraz umową na czas określony zawartą na okres 1 roku.

Wykształcenie:
- wyższe o kierunku korespondującym ze stanowiskiem objętym naborem w szczególności: prawnicze, administracyjne, zarządzanie kadrami itd.

Staż pracy:
- minimum 3 lata.

Wymagania pożądane:
- doświadczenie na stanowisku pracownika kadr przez okres 1 roku lub dłuższy,
- doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, w tym na stanowisku inspektora ds. kadr.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-  kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
-  oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie kolidującym z pracą w Urzędzie,
-  CV,
-  list motywacyjny,
-  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
-  kwestionariusz osobowy (oryginał),
-  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Inne informacje:

Dokumenty wymienione wyżej należy dostarczyć do Sekretariatu w Urzędzie Miejskim  w Bieruniu ul. Rynek 14 do dnia 12.04.2012 r. w zaklejonej kopercie z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz napisem „Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Bieruniu".

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza w terminie do dnia 19.04.2013 r.

Informacje o terminie sprawdzianu sprawdzającego wiedzę oraz o rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami będą podawane na stronach BIP Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324-24-14.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Oferty pracy
pdf 2013-04-08 Ogłoszenie o konkursie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1363
Ogłoszenie o konkursie 249.47KB zobacz
pdf 2013-04-08 Kwestionariusz osobowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 987
Kwestionariusz osobowy 81.54KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
1398
do góry