• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro

Postępowanie GN.271.6.1.2022

Szczegóły postępowania
Przedmiot postępowania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej” - III
Numer postępowania GN.271.6.1.2022
Rodzaj zamówienia Usługi
Typ zamówienia Zamówienia poniżej 30 tys. euro
Tryb zamówienia ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej
Zamawiający Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie "Zaproszenie do złożenia oferty" wraz z załącznikami
Data ogłoszenia 2022-08-22
Termin składania ofert 2022-09-02
Drukuj
Liczba odwiedzin
2579
do góry