• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej - UM Bieruń".

Ostatnia zmiana.
Data: 2020-08-10 11:56:02
Redaktor: Magdalena Kucz
Opis: Zmiana elementu
Wszystkie zmiany.
Data Redaktor Element Opis
2020-08-06 15:18:07 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 15:17:19 Magdalena Kucz Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 15:17:19 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 15:16:08 Magdalena Kucz Wydzierżawienie gruntu gminnego rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 15:16:08 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 15:15:21 Magdalena Kucz O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 15:15:21 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 15:14:32 Magdalena Kucz Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 15:14:32 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 15:08:19 Magdalena Kucz O odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne gminne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela / użytkown rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 15:08:19 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 15:00:02 Magdalena Kucz Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 15:00:02 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 14:58:40 Magdalena Kucz Ustalenie numeru porządkowego budynku rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 14:58:40 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 14:56:00 Magdalena Kucz Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 14:56:00 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 14:55:25 Magdalena Kucz Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji rejestr zmian strony Zmiana treści strony
2020-08-06 14:55:25 Magdalena Kucz Nie znaleziono elementu. Zmiana właściwości strony
2020-08-06 14:53:55 Magdalena Kucz Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia rejestr zmian strony Zmiana treści strony
Drukuj
Liczba odwiedzin
762
do góry