Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Obsługa i zabezpieczenie energetyczne imprez lokalnych w Gminie Bieruń w latach 2019-2020.
2019-04-01 2019-04-15
Pielęgnacja roślin po posadzeniu pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich oraz sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenie miasta, ich prowadzenie po posadzeniu, zakładanie zieleńców (nasadzenia stałe) wg potrzeb.
2019-03-28 2019-04-05
Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi, realizowana w ramach zadania budżetowego pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul.Warszawskiej do ul.Jagiełły”.
2019-03-21 2019-04-10
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Utrzymanie miniarboretum.
2019-03-18 2019-03-27
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Bieruń.
2019-03-13 2019-03-21
Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu.
2019-03-01 2019-03-19
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy.
2019-02-13 2019-02-27
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
2019-01-30 2019-02-25
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2019-01-30 2019-02-21
Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki.
2019-01-25 2019-02-12
Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetleniowej – ETAP I w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2019-01-23 2019-02-15
Drukuj Liczba odwiedzin: 27421

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl