Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o wynikach postępowań

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2019.
2018-11-16 2018-11-26
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego.
2018-11-02 2018-11-14
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2018/2019.
2018-10-11 2018-10-19
Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej do ul. Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy – Bieruń Stary w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-10-24
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-09-03
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-11-08
Drukuj Liczba odwiedzin: 24269

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl