Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 44 (ul. Warszawskiej), w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną w Bieruniu w ramach zamówienia pn.: Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna.
2019-04-09 2019-04-29
Remont dojazdów do garaży przy ul. Granitowej Bieruniu w ramach zamówienia pn.: „Droga do garaży ul. Granitowa".
2019-04-02 2019-04-24
Obsługa i zabezpieczenie energetyczne imprez lokalnych w Gminie Bieruń w latach 2019-2020.
2019-04-01 2019-04-15
Pielęgnacja roślin po posadzeniu pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich oraz sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenie miasta, ich prowadzenie po posadzeniu, zakładanie zieleńców (nasadzenia stałe) wg potrzeb.
2019-03-28 2019-04-05
Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi, realizowana w ramach zadania budżetowego pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul.Warszawskiej do ul.Jagiełły”.
2019-03-21 2019-04-10
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni – Trawniki, pobocza: Zadanie 1 – Rejon Bierunia Nowego; Zadanie 2 – Rejon Bierunia Starego.
2019-03-21 2019-04-02
Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu.
2019-03-01 2019-03-19
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy.
2019-02-13 2019-02-27
Drukuj Liczba odwiedzin: 149796

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl