Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.
2018-12-07 2019-01-03
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2019.
2018-11-16 2018-11-26
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
2018-11-08 2018-12-19
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-11-08
Drukuj Liczba odwiedzin: 132701

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl