Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina.
2019-04-29 2019-05-29
Zakup sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu – Budżet Obywatelski 2019.
2019-04-26 2019-05-23
Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi, realizowana w ramach zadania budżetowego pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul.Warszawskiej do ul.Jagiełły”.
2019-04-25 2019-05-14
Budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 44 (ul. Warszawskiej), w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną w Bieruniu w ramach zamówienia pn.: Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna.
2019-04-09 2019-04-29
Remont dojazdów do garaży przy ul. Granitowej Bieruniu w ramach zamówienia pn.: „Droga do garaży ul. Granitowa".
2019-04-02 2019-04-24
Drukuj Liczba odwiedzin: 155409

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl