Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.

 
Podstwa Prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Bieruń, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,            o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Podmiot, z którym planowane jest bezpośrednie zawarcie umowy: Marian Czesak Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne „BUS-TRANS” z siedzibą w 43-100 Tychy,  ul. Turyńska 401

 Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy

b) określenie sieci komunikacyjnej: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych i mikrobusowych organizowanych przez Gminę Bieruń w jej granicach administracyjnych, w wymiarze rocznej pracy przewozowej   mniejszej niż   300 000 km.

 Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

W okresie 15.06.2020 r.  – 30.06.2020 r.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Umowa na okres minimum 4 lat, jednak nie dłuższa niż 10 lat.

 Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym powyższe informacje mogą zostać zmodyfikowane.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-06-13 09:40
Pawlus Tomasz
223.15KB
Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE.pdf Publikacja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-06-18 12:57
Pawlus Tomasz
387.26KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15897

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl