Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Utrzymanie miniarboretum.
2019-03-18 2019-03-27
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Bieruń.
2019-03-13 2019-03-21
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
2019-01-30 2019-02-25
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2019-01-30 2019-02-21
Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki.
2019-01-25 2019-02-12
Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetleniowej – ETAP I w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2019-01-23 2019-02-15
Drukuj Liczba odwiedzin: 16415

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl