Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Budowa ściany wspinaczkowej w budynku hali sportowej przy ul. Homera w Bieruniu.
2019-07-29 2019-08-14
Wzniesienie pomnika Powstańców Śląskich w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2019-07-18 2019-08-02
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu – osiedle domów jednorodzinnych, etap I
2019-07-16 2019-07-31
Zagospodarowanie terenów zielonych ul. Wylotowa i ul. Trochy w Bieruniu.
2019-06-19 2019-07-02
Zagospodarowanie terenów zielonych ul. Wylotowa i ul. Trochy w Bieruniu.
2019-04-29 2019-05-16
Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina.
2019-04-29 2019-05-29
Zakup sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu – Budżet Obywatelski 2019.
2019-04-26 2019-05-23
Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi, realizowana w ramach zadania budżetowego pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul.Warszawskiej do ul.Jagiełły”.
2019-04-25 2019-05-14
Budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 44 (ul. Warszawskiej), w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną w Bieruniu w ramach zamówienia pn.: Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna.
2019-04-09 2019-04-29
Remont dojazdów do garaży przy ul. Granitowej Bieruniu w ramach zamówienia pn.: „Droga do garaży ul. Granitowa".
2019-04-02 2019-04-24
Obsługa i zabezpieczenie energetyczne imprez lokalnych w Gminie Bieruń w latach 2019-2020.
2019-04-01 2019-04-15
Pielęgnacja roślin po posadzeniu pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich oraz sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenie miasta, ich prowadzenie po posadzeniu, zakładanie zieleńców (nasadzenia stałe) wg potrzeb.
2019-03-28 2019-04-05
Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi, realizowana w ramach zadania budżetowego pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul.Warszawskiej do ul.Jagiełły”.
2019-03-21 2019-04-10
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni – Trawniki, pobocza: Zadanie 1 – Rejon Bierunia Nowego; Zadanie 2 – Rejon Bierunia Starego.
2019-03-21 2019-04-02
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Utrzymanie miniarboretum.
2019-03-18 2019-03-27
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Bieruń.
2019-03-13 2019-03-21
Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu.
2019-03-01 2019-03-19
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Obsada kwiatowa jednoroczna.
2019-02-25 2019-03-06
Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy Bieruń - świadczenie usług transportowych w publicznym transporcie zbiorowym
2019-02-14 2019-02-28
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy.
2019-02-13 2019-02-27
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
2019-01-30 2019-02-25
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2019-01-30 2019-02-21
Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki.
2019-01-25 2019-02-12
Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetleniowej – ETAP I w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2019-01-23 2019-02-15
Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy Bieruń - świadczenie usług transportowych w publicznym transporcie zbiorowym.
2018-12-18 2019-01-14
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.
2018-12-07 2019-01-03
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy.
2018-11-22 2018-12-03
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2019.
2018-11-16 2018-11-26
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
2018-11-08 2018-12-19
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego.
2018-11-02 2018-11-14
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2018/2019.
2018-10-11 2018-10-19
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2019.
2018-10-08 2018-10-16
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy etap II.
2018-09-19 2018-09-28
Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetlenia ulicznego – etap I, w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2018-09-17 2018-10-02
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Pielęgnacja zieleni - drzewa i krzewy etap II.
2018-09-04 2018-09-12
Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetlenia ulicznego – etap I, w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2018-08-29 2018-09-13
Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach etap II, w ramach zadania budżetowego „Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach etap II oraz odtworzenie starorzecza przy ul. Wiślanej w Bieruniu”.
2018-08-22 2018-09-06
Budowa małej architektury w przestrzeni publicznej wraz z remontem ciągów pieszo i pieszo-jezdnych oraz remontem sieci oświetlenia ulicznego – etap I, w ramach zadania „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny w mieście Bieruń”.
2018-08-10 2018-08-28
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc postojowych przy ul. Kossaka.
2018-08-09 2018-08-20
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików.
2018-07-27 2018-08-13
Budowa bocznej ul. Barańcowej.
2018-07-27 2018-08-16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy
2018-07-20 2018-08-08
Roboty budowlane w zakresie chodników: 1. Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny). 2. Chodnik oś. Homera. 3. Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym. 4. Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa – Budżet Partycypacyjny)
2018-07-09 2018-07-25
Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej - dokumentacja projektowa.
2018-06-21 2018-07-09
Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.
2018-06-21 2018-07-30
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików
2018-06-13 2018-07-03
Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej do ul. Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy – Bieruń Stary w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-10-24
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-09-03
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
2018-06-11 2018-11-08
Budowa bocznej ul. Barańcowej.
2018-06-07 2018-06-28
Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików.
2018-06-01 2018-06-18
Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa.
2018-06-01 2018-06-14
Przebudowa ul. Kopcowej - dokumentacja projektowa.
2018-05-22 2018-06-05
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego.
2018-05-18 2018-05-29
Przebudowa oświetlenia drogi: ul. Remizowej w Bieruniu.
2018-05-08 2018-05-25
Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Granitowej w Bieruniu w ramach zamówienia pn.: Droga do garaży ul. Granitowa.
2018-05-07 2018-05-23
Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych.
2018-04-20 2018-05-17
Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa.
2018-04-19 2018-05-10
Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików.
2018-04-19 2018-05-15
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego.
2018-04-16 2018-04-25
Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą – etap II.
2018-04-13 2018-05-07
Utrzymanie zieleni w Gminie Bieruń w roku 2018: Pielęgnacja zieleni - Trawniki, pobocza: Zadanie 1 - Rejon Bierunia Nowego, Zadanie 2 - Rejon Bierunia Starego.
2018-04-06 2018-04-16
Pielęgnacja roślin po posadzeniu, pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich oraz sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenie miasta, ich prowadzenie po posadzeniu, zakładanie zieleńców (nasadzenia stałe) wg potrzeb.
2018-03-21 2018-04-04
Budowa parkingu przy ul. Licealnej w ramach zamówienia pn.: Budowa parkingów wraz z systemem „Roweru metropolitalnego” w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej.
2018-03-21 2018-04-10
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2018: Utrzymanie mini arboretum.
2018-03-20 2018-04-03
Budowa parkingu przy ul. Granitowej w ramach zamówienia pn.: Budowa parkingów wraz z systemem „Roweru metropolitalnego” w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej.
2018-03-19 2018-04-09
Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia.
2018-03-16 2018-04-27
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego.
2018-03-09 2018-03-29
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – Zadanie nr 6: Budowa i przebudowa oświetlenia osiedla Domy Polne w Bieruniu.
2018-03-05 2018-03-23
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – Zadanie nr 5: Budowa i przebudowa oświetlenia osiedla przy ul. Granitowej w Bieruniu.
2018-03-05 2018-03-26
Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego ma osiedlu przy ul. Granitowej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowo-rekreacyjne (dokumentacja projektowa).
2018-03-02 2018-03-21
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – Zadanie nr 4: Budowa i przebudowa oświetlenia osiedla Chemików w Bieruniu.
2018-02-26 2018-03-19
Remont drogi ul. Granitowej nr 480057S w Bieruniu – etap III.
2018-02-21 2018-03-14
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń – Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury „GAMA”: Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Domu Kultury „GAMA”.
2018-02-19 2018-03-12
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Obsada kwiatowa jednoroczna.
2018-02-19 2018-02-28
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń.
2018-01-26 2018-03-06
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Pielegnacja zieleni - drzewa i krzewy.
2018-01-22 2018-01-31
Obsługa i zabezpieczenie energetyczne imprez lokalnych w Gminie Bieruń w roku 2018.
2018-01-18 2018-01-26
Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Bieruń.
2017-12-05 2017-12-14
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2018.
2017-11-24 2017-12-04
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.
2017-11-24 2017-12-12
„Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia”: Część I – „Budowa i wdrożenie zintegrowanych usług publicznych” Część II – „Dostawa sprzętu”.
2017-11-02 2018-01-03
Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego w latach 2017-2019
2017-10-20 2017-10-31
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego.
2017-10-19 2017-11-06
Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia i sprzętu dla inwestycji pn.: Utworzenia oraz wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu.
2017-10-18 2017-10-27
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2018.
2017-10-16 2017-10-26
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2017/2018.
2017-10-10 2017-10-19
Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu ”Senior +” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu
2017-09-04 2017-09-19
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej – ul. Homera w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera”.
2017-09-01 2017-09-12
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla bieruńskich jednostek OSP w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych”
2017-08-18 2017-09-04
Remont drogi wewnętrznej - ul. Homera
2017-08-14 2017-08-30
Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu ”Senior +” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu
2017-08-10 2017-08-28
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Granitowej na działce nr 353/5 w ramach zadania budżetowego pn.: „Bez ograniczeń – parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa – budżet partycypacyjny)”.
2017-08-02 2017-08-10
Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu ”Senior +” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu.
2017-07-14 2017-07-31
Remont drogi wewnętrznej – ul. Homera.
2017-07-14 2017-08-02
Dostawa sprzętu i wyposażenia dla bieruńskich jednostek OSP w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych”.
2017-07-10 2017-08-01
Budowa parkingu przy ul. Granitowej na działce nr 353/5 w ramach zadania budżetowego pn.: „Bez ograniczeń – parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa – Budżet Partycypacyjny)”.
2017-07-04 2017-07-20
Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń – dokumentacja projektowa.
2017-07-03 2017-07-17
Budowa ul. Słowiańskiej - etap II – dokumentacja projektowa.
2017-06-30 2017-07-12
Przebudowa ul. Majowej.
2017-06-21 2017-07-06
Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I (parking zlokalizowany przy budynku nr 26-33) w ramach zadania budżetowego pn.: „Parkingi Węglowa”.
2017-06-21 2017-07-10
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu – osiedle domów jednorodzinnych: Zadanie nr 7 i Zadanie nr 8” .
2017-06-19 2017-07-04
Budowa parkingu przy ul. Granitowej na działce nr 353/5 w ramach zadania budżetowego pn.: „Bez ograniczeń – parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa – Budżet Partycypacyjny)”.
2017-06-16 2017-06-29
Projekty infrastrukturalne w tym: A. Przebudowa ul. Granitowej.B. Przebudowa skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Mieszka I. C. Przebudowa ul. Mieszka I. D. Rozbudowa ul. Soleckiej. E. Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej.
2017-06-05 2017-06-14
PRZEBUDOWA OGRODZENIA BUDYNKU PRZY UL. KAMIENNEJ 17.
2017-06-05 2017-06-21
Oświetlenie ul. Wita
2017-05-23 2017-06-12
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Justyny Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola realizowana w ramach zamówienia pn.: ”Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki".
2017-05-17 2017-06-07
PRZEBUDOWA OGRODZENIA BUDYNKU PRZY UL. KAMIENNEJ 17.
2017-05-12 2017-05-30
Remont dojazdu do garaży przy ul. Granitowej – etap III realizowany w ramach zamówienia pn.: "Droga do garaży ul. Granitowa".
2017-05-12 2017-06-01
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń- Zadanie nr 3: Budowa i przebudowa oświetlenia osiedla Homera oraz ul. Oświęcimskiej w Bieruniu
2017-05-11 2017-05-29
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - Zadanie nr 2: Przebudowa oświetlenia przy Placu Alfreda Nobla w Bieruniu.
2017-05-05 2017-05-24
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - Zadanie nr 1: Rozbudowa oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu (I etap – ul. Węglowa).
2017-05-04 2017-05-22
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ciągu ul. Wita – etap II w ramach zamówienia pn.: „Chodnik ul. Wita”.
2017-05-02 2017-05-17
Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Justyny Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola realizowana w ramach zamówienia pn.: ”Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki”.
2017-04-26 2017-05-15
Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap II, w tym: „Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu”; „Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu”; „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu”.
2017-04-19 2017-05-05
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2017: PIELĘGNACJA ZIELENI - TRAWNIKI, POBOCZA: ZADANIE 1 - Rejon Bierunia Nowego, ZADANIE 2 – Rejon Bierunia Starego.
2017-04-12 2017-04-21
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2017: PIELĘGNACJA ZIELENI – DRZEWA I KRZEWY.
2017-04-05 2017-04-13
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń – Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury „GAMA” – zadanie 1: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
2017-03-31 2017-04-19
Zadanie 1 ) Projekty infrastrukturalne w tym: a) Przebudowa ul. Granitowej, b) Przebudowa skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Mieszka I, c) Przebudowa ul. Mieszka I, d) Rozbudowa ul. Soleckiej. Zadanie 2) Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej – dokumentacja projektowa.
2017-03-28 2017-04-06
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu – osiedle domów jednorodzinnych”.
2017-03-28 2017-04-07
Zadanie 1 ) Projekty infrastrukturalne w tym: a) Przebudowa ul. Granitowej, b) Przebudowa skrzyżowania ul. Granitowej z ul. Mieszka I, c) Przebudowa ul. Mieszka I, d) Rozbudowa ul. Soleckiej. Zadanie 2) Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej – dokumentacja projektowa.
2017-03-15 2017-03-27
Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap II, w tym: „Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu”; „Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu”; „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu”.
2017-03-14 2017-03-30
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2017: SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW I BYLIN NA TERENIE MIASTA WRAZ Z ICH PIELĘGNACJĄ ORAZ PIELĘGNACJA NASADZEŃ Z LAT POPRZEDNICH I TERENÓW ZIELONYCH.
2017-03-10 2017-03-20
Utrzymanie zieleni w Gminie Bieruń w roku 2017: Utrzymanie mini arboretum.
2017-03-08 2017-03-16
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2017: OBSADA KWIATOWA JEDNOROCZNA
2017-02-22 2017-03-06
Obsługa i zabezpieczenie energetyczne imprez lokalnych w Gminie Bieruń w roku 2017
2017-01-27 2017-02-06
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bieruń.
2017-01-25 2017-03-03
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.
2017-01-16 2017-01-31
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2017
2016-12-08 2016-12-16
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2017.
2016-11-29 2016-12-08
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bierunia do ośrodków edukacji specjalnej w roku 2017
2016-11-18 2016-11-29
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bieruń na obwodach wydzielonych i części sieci nN w roku 2017.
2016-11-09 2016-11-21
WYKONYWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BIERUŃ W ROKU 2017
2016-11-07 2016-11-16
Montaż oświetlenia świątecznego
2016-10-31 2016-11-09
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w Gminie Bieruń w sezonie 2016/2017.
2016-10-13 2016-10-24
DROGA DO GARAŻY UL. GRANITOWA
2016-07-27 2016-08-19
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń - Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury GAMA - zadanie nr 1 : termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.
2016-07-26 2016-08-26
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających
2016-07-25 2016-08-11
KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO
2016-07-22 2016-08-10
PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2016 - etap II
2016-07-12 2016-07-21
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających
2016-07-06 2016-07-22
Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń - etap I
2016-06-23 2016-07-08
PRZEBUDOWA UL. KADŁUBOWEJ
2016-06-23 2016-07-11
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI FONTANNY NA BIERUŃSKIM RYNKU w ramach zadania pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU I REALIZACJA MODERNIZACJI FONTANNY NA BIERUŃSKIM RYNKU - Budżet Partycypacyjny
2016-05-31 2016-06-09
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw, siłownie plenerowe oraz street workouty
2016-04-15 2016-04-25
Zakup i dostawa mebli dla Budowa Przedszkola nr 2A przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26
2016-04-14 2016-04-26
BUDOWA BOCZNEJ DROGI UL. BOJSZOWSKIEJ DO WIEŻY CIŚNIEŃ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2016-04-14 2016-05-06
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1.Droga wewnętrzna - ul. Węglowa, 2.Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików
2016-04-12 2016-04-29
Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola - dokumentacja projektowa (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg, budżet partycypacyjny).
2016-04-12 2016-05-05
Opracowanie projektu i realizacji modernizacji fontanny na bieruńskim rynku - budżet partycypacyjny.
2016-04-11 2016-04-28
SADZENIE DRZEW KRZEWÓW I BYLIN ORAZ PIELĘGNACJA ROŚLIN PO POSADZENIU NA TERENIE GMINY BIERUŃ W 2016 R.
2016-04-08 2016-04-18
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2016: UTRZYMANIE MINI ARBORETUM
2016-04-07 2016-04-15
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ w roku 2016: OBSADA KWIATOWA JEDNOROCZNA
2016-04-04 2016-04-12
OŚWIETLENIE I OBSŁUGA IMPREZ W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2016
2016-04-04 2016-04-14
USPRAWNIENIE KOMUNIKACYJNE W REJONIE PRZEDSZKOLA W BIERUNIU NOWYM
2016-04-04 2016-04-19
Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)
2016-03-30 2016-04-11
UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2016: Zadanie 1 - Trawniki, pobocza w rejonie Bierunia Nowego; Zadanie 2 - Trawniki, pobocza w rejonie Bierunia Starego.
2016-03-22 2016-04-01
Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola - dokumentacja projektowa (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg, budżet partycypacyjny)
2016-03-22 2016-04-07
Opracowanie projektu i realizacji modernizacji fontanny na bieruńskim rynku - budżet partycypacyjny
2016-03-16 2016-04-05
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1.Droga wewnętrzna - ul. Węglowa, 2.Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików
2016-03-14 2016-03-23
Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - dokumentacja projektowa
2016-03-14 2016-03-29
Przebudowa ulicy Remizowej w Bieruniu- dokumentacja projektowa
2016-03-09 2016-03-21
Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa
2016-03-03 2016-03-14
Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu
2016-03-03 2016-03-18
Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap II
2016-03-03 2016-03-11
PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2016
2016-01-28 2016-02-09
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających
2016-01-26 2016-02-10
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W GMINIE BIERUŃ W ROKU 2016
2015-11-24 2015-12-03
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OBWODACH WYDZIELONYCH I NA SIECI NN W GMINIE BIERUŃ W 2016 ROKU
2015-11-24 2015-12-08
USŁUGI POCZTOWE NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO BIERUNIU
2015-11-06 2015-11-18
Montaż oświetlenia świątecznego
2015-10-29 2015-11-09
PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z TERENU BIERUNIA DO OŚRODKÓW EDUKACJI SPECJALNEJ W ROKU 2016
2015-10-23 2015-11-03
WYKONYWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB TABOREM AUTOBUSOWYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BIERUŃ
2015-10-23 2015-11-04
KOMPLEKSOWE DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO
2015-10-16 2015-10-27
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU
2015-10-02 2015-10-12
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonach 2015/2016
2015-09-23 2015-10-02
Remont ul. Porąbek w Bieruniu, w km 0+000 do 0+520
2015-09-08 2015-09-23
Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK Piast - etap II
2015-07-29 2015-08-13
Budowa ul. Rycerskiej
2015-07-29 2015-08-18
Budowa chodnika ul. Wita od ul. Chemików do ul. Spacerowej.
2015-07-22 2015-08-10
Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap III
2015-07-10 2015-07-28
Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+ 1193
2015-07-03 2015-07-21
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BIERUŃ.
2015-06-29 2015-07-17
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BIERUŃ
2015-06-11 2015-06-19
Budowa i przebudowa oświetlenia w Bieruniu - dokumentacja projektowa.
2015-05-19 2015-05-29
Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji co oraz montażem instalacji solarnej Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia przy ul. Warszawskiej 294 w Bieruniu w ramach zadania pn.Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
2015-04-29 2015-05-14
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bieruń.
2015-04-20 2015-05-26
Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa
2015-04-10 2015-04-21
Przebudowa ul. Torowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa.
2015-03-09 2015-03-18
Przebudowa ul. Barańcowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa.
2015-03-09 2015-03-20
Utrzymanie zieleni w Gminie Bieruń w roku 2015: Zadanie 1- Trawniki, pobocza w rejonie Bierunia Nowego Zadanie 2 - Trawniki, pobocza w rejonie Bierunia Starego.
2015-03-04 2015-03-16
Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa
2015-02-26 2015-03-12
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Bratków w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci
2015-02-18 2015-03-10
UTWORZENIE MINI ARBORETUM WRAZ Z PARKIEM SENSORYCZNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BIERUNIU BIJASOWICACH.
2015-02-10 2015-03-02
Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej - odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną, długość 326 m w km 0+201-0+527
2015-02-02 2015-02-19
OŚWIETLENIE I OBSŁUGA IMPREZ W GMINIE BIERUŃ W 2015r.
2015-01-23 2015-02-02
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 r.
2015-01-12 2015-01-20
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynków komunalnych będących własnością gminy Bieruń: - Domu Przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej 33, - Triady przy ul. Jagiełły 1, - budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 35, - OSP przy ul. Mielęckiego 1a, - OSP przy ul. Remizowej 19, - OSP przy ul. Oświęcimskiej 435, - siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 14.
2014-12-22 2014-12-30
Konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych i sieci nN w Gminie Bieruń w 2015r.
2014-12-11 2014-12-19
Usługa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego do budynków komunalnych będących własnością gminy Bieruń: - Domu Przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej 33, - Triady przy ul. Jagiełły 1, - budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 35, - OSP przy ul. Mielęckiego 1a, - OSP przy ul. Remizowej 19, - OSP przy ul. Oświęcimskiej 435, - siedziby Urzędu Miasta
2014-12-11 2014-12-19
Remonty bieżące: a). nawierzchni asfaltowych; b). dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających.
2014-11-28 2014-12-15
Konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych i sieci nn w gminie Bieruń w 2015r.
2014-11-28 2014-12-08
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2015 - Rejon Bierunia Starego
2014-11-25 2014-12-03
Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap II
2014-11-21 2014-12-10
Montaż oświetlenia świątecznego
2014-11-17 2014-11-25
Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego osób taborem autobusowym w granicach administracyjnych gminy Bieruń
2014-11-12 2014-11-24
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2014 / 2015
2014-10-31 2014-11-12
Montaż oświetlenia świątecznego.
2014-10-16 2014-10-28
Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
2014-10-15 2014-11-05
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2015 - Rejon Bierunia Nowego
2014-10-10 2014-10-24
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń w roku 2015 - Rejon Bierunia Starego
2014-10-10 2014-10-27
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2014 / 2015
2014-10-09 2014-10-20
Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń : a) do budynków komunalnych, b) do siedziby Urzędu Miejskiego, c) na potrzeby oświetlenia ulicznego.
2014-10-06 2014-10-20
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń.
2014-09-03 2014-10-14
Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26
2014-08-26 2014-09-17
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2014/2015
2014-08-22 2014-09-11
REMONT UL. ŚWIERCZYNIECKIEJ W KM 0+000 DO 0+869 W BIERUNIU
2014-08-11 2014-08-26
Budowa infrastruktury teleinformatycznej i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II
2014-08-11 2014-09-01
BOSiR: Modernizacja termiczna budynku KS PIAST w Bieruniu
2014-08-11 2014-08-26
Przebudowa ul. Staromłyńskiej.
2014-07-29 2014-08-13
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń w sezonie 2014 / 2015
2014-07-07 2014-07-18
Sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Bierunia, ich pielęgnacja po posadzeniu, zakładanie zieleńców (nasadzenia stałe)
2014-06-18 2014-06-26
Remont dojazdu do garaży przy ul. Granitowej w Bieruniu
2014-06-09 2014-06-24
Modernizacja parkingu przy SP-1 - w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kadłubowej i parkingu przy SP-1".
2014-05-22 2014-06-11
Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej
2014-04-30 2014-05-13
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy oraz rozbudowy ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną, długość 326 m w km 0+201 – 0+527
2014-04-30 2014-05-12
Przebudowa ul. Równoległej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej.
2014-04-30 2014-05-14
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5 850 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu zapisanego w budżecie gminy Bieruń na 2014 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2014-04-14 2014-05-28
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mieszka I w Bieruniu Nowym w ramach zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci.
2014-04-11 2014-04-25
Oświetlenie i obsługa imprez w Gminie Bieruń w 2014r
2014-04-02 2014-04-11
Remont ul.Granitowej w Bieruniu - etap I
2014-04-02 2014-04-23
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i Leśnej w Bieruniu Starym w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci
2014-03-27 2014-04-16
Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej.
2014-03-26 2014-04-04
Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - strona lewa.
2014-03-24 2014-04-09
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń.
2014-03-18 2014-04-24
Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)
2014-03-14 2014-04-02
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mieszka I w Bieruniu Nowym w ramach zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci.
2014-03-06 2014-03-20
Utrzymanie zieleni w Gminie Bieruń - Trawniki, pobocza w rejonie Bierunia Nowego
2014-02-28 2014-03-14
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń - Obsada kwiatowa jednoroczna wraz z obsadą grobu żołnierzy niemieckich.
2014-02-27 2014-03-07
Utrzymanie zieleni w Gminie Bieruń - Trawniki, pobocza w rejonie Bierunia Starego
2014-02-27 2014-03-12
Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym
2014-02-27 2014-03-18
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bieruń
2014-02-24 2014-03-07
REMONTY DRÓG, CHODNIKÓW I PLACÓW O NAWIERZCHNIACH INNYCH NIŻ ASFALTOWE ORAZ URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH.
2014-02-21 2014-03-10
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń - Pielęgnacja drzew i krzewów.
2014-02-13 2014-02-21
Usługa polegająca na zarządzaniu projektem poprzez pełnienie funkcji Instytucji Wspomagającej Zarzadzanie Projektem pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II"
2014-02-06 2014-02-24
Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu - etap II, część 2 osiedle Węglowe - kierunek Zachód obwód 3
2014-02-03 2014-02-19
Remont plaży wraz z remontem szatni i łaźni oraz odtworzeniem hydroizolacji poziomych na basenie przy szkole podstawowej w Bieruniu Starym
2014-01-30 2014-02-14
REMONTY BIEŻĄCE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG NA TERENIE GMINY BIERUŃ
2014-01-29 2014-02-13
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W GMINIE BIERUŃ – REJON BIERUNIA STAREGO
2014-01-03 2014-01-13
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń - Rejon Bierunia Starego.
2013-12-23 2013-12-31
Dostawa jednej sztuki pojazdu amfibijnego 8x8
2013-12-16 2013-12-24
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń - Rejon Bierunia Starego.
2013-12-13 2013-12-23
Usługa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu
2013-12-10 2013-12-16
Dostawa jednej sztuki pojazdu amfibijnego 8x8
2013-12-06 2013-12-16
Usługa oświetleniowa części sieci nN Gminy Bieruń w 2014 r
2013-12-05 0000-00-00
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń: Zadanie 1 – Rejon Bierunia Starego Zadanie 2 – Rejon Bierunia Nowego
2013-11-29 2013-12-09
Dostawa jednej sztuki pojazdu amfibijnego 8x8.
2013-11-28 2013-12-06
Usługi pocztowe.
2013-11-26 2013-12-10
Usługa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego do budynków komunalnych będących własnością gminy Bieruń: - Domu Przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej 33, - Triady przy ul. Jagiełły 1, - Budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 35, - OSP przy ul. Mielęckiego 1a, - OSP przy ul. Remizowej 19, - OSP przy ul. Oświęcimskiej 453
2013-11-26 2013-12-06
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń
2013-11-26 2013-12-05
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej.
2013-11-25 2013-12-05
Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2014 r. - na obwodach wydzielonych, - na części sieci nN.
2013-11-22 2013-12-04
Świadczenie usług w zakresie dostawy ciepła do budynków przy ul. Homera i Oświęcimskiej w Bieruniu zasilanych z wymiennikowni przy ul. Homera 24-32 będącej własnością gminy Bieruń.
2013-11-22 2013-12-05
Świadczenie usług w zakresie dostawy ciepła do budynków komunalnych przy ul. Chemików 125, 129 i 139 w Bieruniu.
2013-11-22 2013-12-02
Zakup paliwa.
2013-11-14 2013-12-03
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń Zadanie 1 Rejon Bierunia Starego Zadanie 2 Rejon Bierunia Nowego
2013-11-14 2013-11-22
Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego osób taborem autobusowym w granicach administracyjnych gminy Bieruń.
2013-11-08 2013-11-20
Zakup energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji
2013-11-07 2013-11-15
Montaż oświetlenia świątecznego na terenie gminy Bieruń.
2013-11-06 2013-11-18
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej.
2013-10-31 2013-11-13
Utrzymanie czystości w gminie Bieruń Zadanie 1 Rejon Bierunia Starego Zadanie 2 Rejon Bierunia Nowego
2013-10-31 2013-11-12
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń Zadanie 1 – Rejon Bierunia Starego Zadanie 2 – Rejon Bierunia Nowego.
2013-10-25 2013-11-08
Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap I.
2013-10-16 2013-11-14
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu zapisanego w budżecie gminy Bieruń na 2013 r.
2013-10-15 2013-11-21
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników w gminie Bieruń – Rejon Bierunia Starego.
2013-10-04 2013-10-15
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminie Bieruń - Rejon Bierunia Nowego.
2013-10-04 2013-10-17
Zwiększenie miejsc postojowych wewnątrz osiedla przy ul. Węglowej.
2013-10-04 2013-10-21
Wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy Bieruń: a) do budynków komunalnych, b) do siedziby Urzędu Miejskiego, c) na potrzeby oświetlenia ulicznego.
2013-09-30 2013-10-16
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Mieszka I w Bieruniu.
2013-09-20 2013-10-03
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Chemików w Bieruniu.
2013-09-20 2013-10-03
Remont ciągów pieszo-jezdnych i chodników na osiedlu przy ul. Węglowej w Bieruniu - etap I.
2013-09-13 2013-09-30
Opracowanie dokumentacji projektowej: 1. budowy ul. Letniej w Bieruniu, 2. budowy chodnika przy ul. Wita w Bieruniu.
2013-09-13 2013-09-23
Remont podłogi sportowej w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Bieruniu
2013-09-12 2013-09-27
Remonty bieżące nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Bieruń – zamówienie uzupełniające.
2013-09-11 2013-09-13
ZWIĘKSZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH WEWNĄTRZ OSIEDLA PRZY UL. WĘGLOWEJ.
2013-08-28 2013-09-12
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 8 500 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu zapisanego w budżecie gminy Bieruń na 2013r.
2013-08-09 2013-09-18
Opracowanie dokumentacji projektowej: Remontu ul. Ks. Trochy w Bieruniu.
2013-08-02 2013-08-14
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mijanek przy ul. Dyrdy w Bieruniu.
2013-07-30 2013-08-09
Remont ul. Polnej na odcinku od ul. Łysinowej do Rybaczówki w Bieruniu.
2013-07-10 2013-07-25
Budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w gminie Bieruń.
2013-07-05 2013-07-15
Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowy ul. Korfantego w Bieruniu.
2013-07-02 2013-07-15
Opracowanie dokumentacji projektowej: Remontu ul. Ks. Trochy w Bieruniu.
2013-07-02 2013-07-11
Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu - etap III, część 3 osiedle Węglowe - kierunek Wschód obwód 4.
2013-06-21 2013-07-09
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń drzewa i krzewy - pielęgnacja.
2013-06-12 2013-06-20
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń - obsada kwiatowa.
2013-06-06 2013-06-14
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Bieruniu.
2013-06-05 2013-06-20
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mijanek przy ul. Dyrdy w Bieruniu
2013-06-03 2013-06-12
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń trawniki i pobocza - rejon Bierunia Starego
2013-05-15 2013-05-23
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń trawniki i pobocza - rejon Bierunia Nowego
2013-05-15 2013-05-24
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mieszka I w Bieruniu.
2013-05-14 2013-05-28
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Granitowej w Bieruniu.
2013-05-13 2013-05-22
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dojazdu do garaży przy ul. Granitowej w Bieruniu.
2013-05-13 2013-05-23
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym.
2013-05-13 2013-05-24
Projekt przebudowy parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu
2013-05-08 2013-05-20
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bieruń.
2013-05-02 2013-06-21
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wałach rzeki Mlecznej w Bieruniu.
2013-04-23 2013-05-09
Remont ul. Zarzyna w km 0+000 – 1+770
2013-04-23 2013-05-14
Remont ul. Majowej (odcinek od lasu do ul. Warszawskiej), w km 0+940 – 2+175
2013-04-23 2013-05-15
Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdów, zajęć oglądowych, warsztatów edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 dla uczestników kół tematycznych w ramach projektu pn. Akademia sukcesu
2013-04-22 2013-04-30
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej w Bieruniu Numer ogłoszenia: 132778 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
2013-04-05 2013-04-17
Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdów, zajęć oglądowych, warsztatów edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 dla uczestników kół tematycznych w ramach projektu pn. Akademia sukcesu
2013-03-29 2013-04-09
ODBUDOWA I MODERNIZACJA UL. MAJOWEJ (od ul. Kościelnej do lasu) - etap II , w km 0+000 - 0+940
2013-03-28 2013-04-16
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Soleckiej w Bieruniu Numer ogłoszenia: 47335 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
2013-03-28 2013-04-10
Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Wiślanej w Bieruniu, uszkodzonej w wyniku powodzi w maju 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej - 503 m; w km 1+628 - 2+131 Numer ogłoszenia: 122422 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
2013-03-27 2013-04-15
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BIERUŃ
2013-03-19 2013-03-28
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu przy ul. A. Mielęckiego.
2013-03-18 2013-04-04
REMONTY DRÓG , CHODNIKÓW I PLACÓW O NAWIERZCHNIACH INNYCH NIŻ ASFALTOWE ORAZ URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH
2013-03-13 2013-04-02
REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU JUTRZENKI PRZY UL. SPIŻOWEJ 4 W BIERUNIU.
2013-03-12 2013-03-27
Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu
2013-02-19 2013-03-07
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu - Budowa połączenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2013-02-15 2013-03-05
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY BIERUŃ
2013-02-08 2013-02-18
REMONTY BIEŻĄCE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG NA TERENIE GMINY BIERUŃ
2013-02-05 2013-02-20
Drukuj Liczba odwiedzin: 23757

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl