• język migowy
BIP
Grafika BIP

Stypendium sportowe

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Stypendium sportowe.

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie sportowców, będących mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) lub sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie gminy Bieruń.

W celu uzyskania stypendium wymagane jest posiadanie klasy sportowej.

II. Wydział realizujący:

Inspektor ds. społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Anna Mokry

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz z załącznikami:

  • kserokopia zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej,
  • oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku klubu sportowego,
  • opinia na temat sportowca wystawiona przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy. 

V. Termin realizacji:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

VI. Tryb odwoławczy

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium określa Uchwała Nr IV//2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwałę można pobrać TUTAJ.

26 października 2017 r. do ww. uchwały zostały wprowadzone zmiany. Uchwałę w sprawie wprowdzenia zmian można pobrać TUTAJ.

X. Załączniki:

Brak

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: WKS_4
pdf 2019-01-10 KLAUZULA INFORMACYJNA Stypendia sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
KLAUZULA INFORMACYJNA Stypendia sportowe 315.5KB zobacz
docx 2019-01-10 WNIOSEK stypendium sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
WNIOSEK stypendium sportowe 14.33KB -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2015-11-13 10:03
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
1
do góry