• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu (..)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Gospodarki Komunalnej - segment B, II piętro, pokój nr 214

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

    1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
    3.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).

V. TERMIN ODPOWIEDZI

7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (po uiszczeniu opłaty)

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

VII. OPŁATA

1. Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego:
    50,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca;
    100,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
    200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłat dokonuje się w kasie urzędu (segment B, parter) lub
  na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI

Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia lub wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej.

 Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 20208 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt.e RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, a niepodanie danych może skutkować odmową wydania zezwolenia. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD VI
pdf 2020-02-26 XXV GK zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
XXV GK zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 788.49KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:32
Aktualizacja publikacji
Rogalska Karolina 2021-01-25 08:32
Wytworzenie publikacji
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:32
Zatwierdzenie
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
112
do góry